Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, 2021 yılında yaban hayvanlarına yem desteği sağlamak amacıyla besi yemi, ot-yonca ve yemek artıkları vb. olmak üzere toplam 8.000 kg. ve 2.000 kg. Pazar atığı olmak üzere toplam 10.000 kg. yemin doğaya dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bugünde 400 kg. ot-yonca ve 350 kg. buğday olmak üzere toplam 750 kg. yemin doğaya dağıtımı yapılacaktır.

Bu kapsamda, doğanın beyaz örtüye bürünmesiyle Tokat merkez ve ilçelerinde çeşitli noktalarında yemleme çalışmaları yapılmış ve doğaya buğday ve kuru yonca türü yemler verilerek yaban hayatının desteklenmesi amaçlanmıştır.

Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarından dolayı aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanırken, yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenmekte ve yaban hayvanlarının popülasyonu da desteklenmektedir.

Hayvanlarımıza sahip çıkmak, insani sorumluluğumuz olmasının yanı sıra, vatandaşlarımızın da pencere ve kapı önlerine ellerinden geldiğince yiyecek bırakmaları ağır kış şartlarında yaban hayvanlarına destek olunması ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, bundan sonra da   Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kış aylarında yem ihtiyacını karşılayamayan yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına hızla devam edilecektir.