Türk Boyları ve Kardeş Ülkelerin Özellikleri

TÜRKÇE VE MOĞOLCA Ortak

TÜRKÇE VE MOĞOLCA Ortak Bazı Adlar ve Sözcükler

Su…………………………Us

Ot………………………….Od

Bal………………………..Bal

Arı…………………………Arig

Süt………………………..Sün

Elma……………………..Alim

İncir……………………….İnjir

İnci……………………….Jinci

Üzüm…………………….Usem

Çiçek…………………….Çeçek

Nar………………………..Anar

Erik………………………..Erüg

Kayısı…………………….Küilesun

Sarı………………………..Shar

Kara……………………….Khar

Gök………………………..Khök

Alaca……………………..Alak

Ayran……………………..Ayrag

Yoğurt……………………Coquq

Sürü……………………….Sürüg

Çoban…………………….Sürügçi

Boğa………………………Buga

Teke……………………….Teke

Koç…………………………Kuçe

Koyun…………………….Gogin

İnek………………………..Ünee

Deve………………………Teme

Öküz………………………Ökher

Buzağı……………………Biragu

Aygır………………………Ajirga

Aslan……………………..Arslan

Sansar……………………Susar

Tavuk …………………….Tagavut

Tosbağa…………………Tosbuga

Güvercin…………………Kegürcigen

Saksağan……………….Şagacagay

Karga………………………Karuga

Yüce……………………….Yeke

Yüksek……………………Ügsügü

Yumruk…………………..Yudruk

Yıl……………………………….Cıl

Yol………………………….Col

Yolcu………………………Coçi

Çağ…………………………Cag

Çöl……………………………..Çöl

Toz………………………….Toos

Tuz………………………….Duvus

Kum………………………..Kumaq

Dağ…………………………Tag

Bağ…………………………Bag

Tarla……………………….Talbar

Toprak…………………….Tobarag

Tomruk……………………Tomura

Tırmık……………………..Tarmugur

Tekerlek………………….Tögürig

Değirmen………………..Tegerme

Buğday…………………….Buudai

Saman……………………..Saban

Arpa…………………………Arva

Sarımsak………………….Sarmis

Soğan………………………Songin

Arık………………………….Arug

Bayır…………………………Baguri

Katı…………………………..Khatu

Kuru…………………………Khurai

Kurut………………………..Kuurud

Kuduz………………………Kutuq

Kaburga…………………..Taburga

Karanlık……………………Kharankhui

Kargaşa……………………Karguça

Karman çorman……….Harman çirman

Boğmak……………………Bogu

Bütün……………………….Büten

Bulanık…………………….Bulangir

Bayram…………………….Bayar

Büyücü…………………….Bögeçi

Tümen……………………..Tumen

Boz…………………………..Börte

Er………………………………Ere

Döl……………………………Töl

Genç…………………………Kence

Türemek……………………Törük

Ant……………………………Andagay

Çizik………………………….Cirüg

Çeri…………………………..Çereg

Subay………………………..Subay

Kurşun………………………Gurquljin

Noyan……………………….Noyan

Nöker………………………..Nöger

Nokoy………………………..Nokoi

Tuğ……………………………Tuğ

Ece…………………………….Ece

Elçi…………………………….Elchin

Erken………………………….Erten

Ercilasun……………………Ercilasun

Bıyık…………………………..Budigi

Beden………………………..Beyen

Yıldız………………………….Ultuz

Bohça………………………..Bagça

Erk………………………….……..Erka

Kir………………………………Hokir

İkiz…………………………………İkere

Yaka………………………………Caga

Cep…………………………….Cebe

Açık……………………………Açug

Adım………………………….Adam

Narin………………………….Narin

Ürkek…………………………Ürqeh

Yürek………………………….…Cirüge

Yarlık…………………………Carlıq

Böğür………………………..Jigüür

Öğle…………………………..Üüde

Kan……….………………….….Kanu

Kalkan……………………….….Kalka

Belge…………………………Belge

Balta………………………….Balta

Şölen…………………….………Şilün

İnançu……………………….Ünençi

Gökyüzü…………………….Khök Coli

Bahadır…………………….…..Bagaatır

Sadak……………………….…..Sağadak

Sağır……………………………..Sagara

Serin………………………….Serüün

Sakal……………………………..Sahal

Karakol………………………Karagul

Tasma……………………….Tasama

Güç……………………………Khüch

Ordu…………………………..Orda

Çerçi………………………….Carci

Çomak……………………….Çokumaq

Gömlek………………………Gümliq