Tokat’ta Tarım ve Hayvancılık

Tokat, hayvancılığın önemli merkezlerinden

Tokat, hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Geniş otlakları ve verimli arazileri sayesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öncü iller arasında yer almaktadır. Ancak, son yıllarda kurbanlık hayvan sayıları, bu hayvanların kurbanlığa elverişliliği ve şehir dışına gönderilen kurbanlık miktarları gibi konular hakkında yeterli ve güncel veriye ulaşmak zorlaşıyor.

Tokat’ta yapılan son hayvan sayımına göre, ilimizde hatırı sayılır bir küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Tokat’ta yaklaşık 200 bin küçükbaş ve 50 bin büyükbaş hayvan mevcuttur. Ancak, bu hayvanlardan kaç tanesinin kurbanlığa elverişli olduğu konusunda net bir veri yok.

Kurbanlığa elverişli hayvan sayısının belirlenmesi, hayvanların yaş, sağlık durumu ve ağırlık gibi kriterlere göre yapılmaktadır.  Tokat’tan şehir dışına gönderilen kurbanlık hayvanların sayısı da merak edilen konular arasında.

Peki, bu konular hakkında herhangi bir siyasetçimiz ya da milletvekilimiz bir girişimde bulundu mu?

Yerel siyasetin ve milletvekillerinin, Tokat’ın hayvancılık potansiyelini ve kurbanlık hayvan envanterini daha etkin bir şekilde kullanabilmek adına çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Özellikle, bölgedeki hayvan sayısının doğru bir şekilde belirlenmesi ve kurbanlık hayvanların kayıt altına alınması için bazı milletvekillerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’na konuyla ilgili soru önergeleri vermiştir.

Ancak, bu girişimlerin ne kadar etkili olduğu ve sonuçlarının ne kadar verimli bir şekilde uygulamaya geçirildiği konusunda halk arasında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Özellikle, kurban bayramı öncesi dönemlerde hayvan pazarlarında yaşanan yoğunluk ve bazı hayvanların sağlık kontrollerinden geçmeden satışa sunulması, bu alandaki denetimlerin artırılması gerektiğine işaret etmektedir.

Tokat, tarımsal üretimde önemli bir konuma sahip olan ve verimli topraklarıyla bilinen bir ilimizdir. Buğday, Tokat’ın tarımsal faaliyetlerinde büyük bir yer tutar ve çiftçilerimizin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alır. Bu yıl Tokat’ta buğday rekoltesinin ne kadar beklendiği, buğday çeşitliliği ve ekilmeyen arazilerin durumu hakkında detaylı bir değerlendirme yapmanın zamanı geldi.

Geçtiğimiz yıllara oranla hava şartlarının daha elverişli olması, sulama imkanlarının artması ve çiftçilerin modern tarım tekniklerini kullanmaya başlaması rekolte beklentilerini olumlu yönde etkiliyor. Çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu, bu yıl buğday veriminin artacağına ve elde edilecek mahsulün kalitesinin yükseleceğine inanıyor.

Tokat, tarımsal üretim potansiyeli yüksek olmasına rağmen, maalesef hala ekilmeyen geniş arazilere sahiptir. Yapılan son araştırmalara göre, ilimizde yaklaşık 50 bin dekar arazi tarımsal üretim dışındadır. Bu arazilerin bir kısmı tarımsal faaliyetler için uygun olmayan topografik özelliklere sahip olsa da, büyük bir kısmı çeşitli nedenlerle atıl durumdadır. Bu nedenler arasında, çiftçilerin ekonomik yetersizlikleri, modern tarım ekipmanlarına erişimde yaşanan zorluklar ve tarımsal destek programlarının yetersizliği sayılabilir.

Tokat’ta tarımsal üretimin artırılması ve ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması için bazı stratejik adımların atılması gerekmektedir. İlk olarak, çiftçilere yönelik ekonomik desteklerin artırılması ve uygun koşullarda kredi imkanlarının sağlanması, tarımsal üretimdeki verimliliği artıracaktır. Ayrıca, modern tarım tekniklerinin ve ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştırılması için eğitim programları düzenlenmelidir.

Ekilmeyen arazilerin değerlendirilmesi için ise yerel yönetimler ve tarım kooperatifleri işbirliği içinde projeler geliştirmelidir. Özellikle, organik tarım ve alternatif ürünlerin ekimi teşvik edilerek, bu arazilerin verimli bir şekilde kullanılması sağlanabilir.

Tokat, sahip olduğu tarımsal potansiyeli tam anlamıyla kullanarak, hem yerel ekonomiye büyük katkı sağlayabilir hem de ülkemizin gıda güvenliğine önemli bir destek olabilir. Bu doğrultuda, çiftçilerimize gereken desteğin verilmesi ve tarımsal altyapının güçlendirilmesi, Tokat’ın tarım sektöründe hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Tokat’ta buğday rekoltesinin artırılması, tarımsal çeşitliliğin korunması ve ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması için atılacak adımlar, ilimizin tarımsal geleceğini şekillendirecek ve gelecek nesillere daha verimli bir Tokat bırakmamıza yardımcı olacaktır.

Yakup ORAKÇI

HABER 60

ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI