TOKAT’TA İŞ VAR

Saha çalışması 5 Haziran

Saha çalışması 5 Haziran – 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Tokat İŞKUR tarafından yapılan 2023 yılı İşgücü Piyasası Araştırması tamamlandı. Saha çalışması kapsamında Tokat ilinde 20 ve üzerinde çalışanı olan 17 sektörde 389 işyerinden veri derlenmiş, saha araştırmasından elde edilen veriler kullanılarak 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu oluşturulmuştur. Konu ile ilgili Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü analizlerini yapmak, yaptırmak” Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır. Bu görev bilinci çerçevesinde ülkemizde Kurumumuz tarafından her yıl işgücü piyasası araştırması yapılmaktadır.

 2023 yılı İşgücü Piyasası Araştırması saha çalışmamız 5 Haziran – 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılmış, araştırma kapsamında Tokat ilinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 17 sektörde 389 işyerinden veri derlenmiş, saha araştırmasından elde edilen veriler kullanılarak 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu oluşturulmuştur. 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması ilimizdeki çalışan sayısı, açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ile geçmiş ve gelecek dönem istihdam eğilimlerine dair bilgiler derlenmiş, işverenlerin eleman ihtiyacı anında karşılanmaya çalışılmıştır. 2023 Yılı Tokat İli İşgücü Piyasası Araştırması Raporu işgücü piyasasının arz ve talep yönünü istatistiki verilerle açıklayan önemli bir kaynaktır. Çalışma kapsamında Tokat ilinde yer alan işyerleri içerisinde, İmalat sektöründeki işyerlerinin oranı yüzde 34,4 olup araştırma kapsamında olan sektörler içerisinde ilk sırada yer almaktadır.

 Tokat ilinde 20 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde toplam çalışan sayısı 32 bin 653 kişi olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet bazında ise 20 bin 314 çalışan erkeklerden, 12 bin 339 çalışan ise kadınlardan oluşmaktadır. Tokat ilinde araştırma kapsamına giren 20 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinin içinde açık işi bulunan işyerlerinin oranı yüzde 29,6 seviyesindedir. Başka bir ifade ile her 10 işyerinin 3’ü personel aramaktadır ve sektörel bazda en fazla açık iş İmalat sektöründedir. İmalat sektörünü sırasıyla Toptan ve Perakende Ticaret ile İnşaat sektörleri takip etmiştir. İlimizde açık işlerin yüzde 84,9’unda herhangi bir cinsiyet tercihi yapılamamıştır. Başka bir ifade ile Tokat’ta her 5 kişilik açık işin 4’ünde cinsiyet tercihi yerine açık işin özelliğine göre beceri, nitelik, eğitim, tecrübe vb. faktörler işverenlerin tercihleri arasında yer almıştır. Açık işlerin yüzde 57,4’ünde ise tercih edilecek yaşın önemli olmadığı işverenlerimizde belirtilmiştir. Yani her 5 açık işin 3’ünde yaş tercihi yerine açık işin özelliğine göre beceri, nitelik, eğitim, tecrübe vb. faktörler işverenlerin tercihleri arasında yer almıştır.

 Tokat ilinde 1.294 kişilik işgücü için eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Temininde güçlük çekilen kişi sayıları sektör bazında incelendiğinde ilk sırada İmalat sektörünü yer aldığı anlaşılmıştır.  İmalat sektörünü İnşaat ile Toptan ve Perakende sektörü takip etmiştir.Tokat ilinde temininde güçlük çekilen meslekler sıralamasında ilk sırada Makineci (Dikiş) mesleği yer almaktadır. Bu mesleğin ardından sırasıyla Düz Dikiş Makinecisi ve Beton ve Betonarme Kalıpçısı meslekleri gelmektedir. İlimizde temiinde güçlük çekilen meslek  sıralamasında ilk 10 mesleğin 4’ü hazır giyim sektörüne, 5’i doğrudan veya dolayılı olarak İnşaat sektörüne özgü mesleklerdir.

 Tokat ilinde temininde güçlük çekilen mesleklerin, temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ise ilk sırada yüzde 78,2 ile Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması yer almıştır. Kurumumuz tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı ile mesleki etğitim kursları aracılığı ile işverenlerimizin yeterli iş tecrübesine sahip bireyi İŞKUR desteği ile yetiştirmesi amaçlanmaktadır. İş Arayanların “Uzaktan Çalışmayı Tercih Etmesi” ile “Tehlikeli ve/veya Çok Tehlikeli Meslek Olması” seçenekleri ise yüzde 1,3 oranı ile teminininde güçlük çekilme nedeni olarak son sıralarda belirtilmiştir. Tokat İli 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporumuz www.iskur.gov.tr internet adresimiz üzerinden yayınlanmıştır.

 Bu vesileyle Tokat İli İşgücü Piyasası Araştırması’nın tüm kullanıcılara faydalı ve hayırlı olmasını diler; bu araştırmanın ortaya çıkmasında zamanını ayırarak araştırmaya katılan tüm işverenlerimize, raporun hazırlanmasında emeği geçen Kurum çalışanlarımıza ve sosyal paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”