SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU

Niksar Belediyesi Meclisi toplantısının

Niksar Belediyesi Meclisi toplantısının ikinci toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı başkanlığında yapılan ikinci Belediye Meclisi toplantısı gerçekleşti.

Yoğun gündemle toplanan Meclis, gündem maddelerini değerlendirdi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı gündem maddelerini tek tek okuyarak Meclisi üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddeleri içinde son 10 yıllık Belediye çalışmaları hakkında soruşturma Komisyonunun kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Soruşturma Komisyonu 5 kişiden oluşmaktadır, geçmiş yıllara yönelik zaman aşımına uğramamış her konuyu ve her yılın araştırılacağı halkın konuştuğu her konunun soruşturma komisyonu tarafından değerlendirileceği kimsenin zan altında kalmaması için çalışmaların ciddi olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Niksar Belediyesi Soruşturma Komisyonuna seçilen Belediye meclisi üyeleri; AK Parti grubundan İlker Öden, Çağrı Öztürk, Mesut Çakmak. MHP Grubundan Selçuk Bayrakçı, CHP Grubundan Hayati Ergürbüz seçilmiştir.

Soruşturma Komisyonu söylenen ve var olan bütün gerçekleri değerlendirip Belediye Meclisi üyelerinin bilgisine sunacak ve araştırmalar İçişleri Bakanlığından gelecek olan Müfettişlere bilgi notu olarak sunulacak çıkacak olan Yolsuzluk ve Usulsüzlükler açılacak davalara önemli katkılar sağlamış olacaktır.