Niksar Ovası Sulama Birliği Toplantısı: Sorunlar ve Çözüm Yolları

3 Mayıs 2024 Cuma

3 Mayıs 2024 Cuma günü Kentpark Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantı, Niksar Ovası Sulama Birliği üyeleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi, Niksar bölgesindeki su kaynakları ve tarım alanlarıyla ilgili yaşanan sorunlardı.

Başlangıçta, katılımcılar arasında tanışma ve karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Daha sonra, sulama faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sulama alt yapısındaki eksiklikler, su kaynaklarının verimli kullanımı, sulama maliyetlerinin düşürülmesi gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantının son bölümünde ise katılımcılar, taleplerini ve şikayetlerini paylaştılar. Tarımsal potansiyeli artırmaya yönelik öneriler ve alınması gereken önlemler üzerine yoğun bir tartışma yaşandı.

Toplantı, katılımcıların bir araya gelerek ortak sorunlara çözüm arayışı içinde olmaları bakımından oldukça önemliydi. Niksar Ovası’nın tarımsal verimliliğini artırmak ve sulama sistemlerini geliştirmek için atılacak adımların planlandığına dair umutlar dile getirildi.

Toplantıya katılan isimler; Niksar Ovası Sulama Birliği Başkanı Fatih Korkmaz, Samsun DSİ 7. Bölge Mühendisleri Veli Kepapçı ve Engin Büyükbay, Tokat DSİ Mühendisi Ali Altay, Ziraat Teknikeri Metin Şınık, Niksar Belediye Başkan Vekili Ahmet Ergüden, Belediye Meclis Üyesi Akın Korkmaz, Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, Mahalle Muhtarları ve Köy Muhtarları.