UNESCO Dünya Mirası Yolundaki Niksar İçin Bütünleşik Kültürel Kalkınma Projesi Fizibilitesi İlk çalışması Niksar Kaymakamlığında gerçekleşti.

Kaymakam İlhami Doğan başkanlığında toplantı gerçekleşti imzayı Kaymakam İlhami Doğan ve OKA genel sekreteri İbrahim Esen gercekleştirdi.

Toplantıda Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan açıklama yaptı.

Genel Amaç:
Projenin genel amacı; ulusal ve uluslararası arenada Niksar’ın Kültürel Mirasının Korunması, Niksar ve bölgesinde özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde turizme yönelik üretim kapasitesinin ve insan kaynaklarının geliştirilmesine, bununla ilintili sektörün ihtisaslaşmasının desteklenmesine ve kamu-halk işbirliğinin uluslararası düzeyde kabul gören şartlar altında oluşmasına katkı sağlamaktır.
Sahip olduğu ayırt edici ve özgün kültürel miras öğeleri ile Niksar, 2018 tarihinde Anadolu Türk Mirasının Erken Dönemi: Niksar, Danişmend Hanedanının Başkenti Tokat adı altında UNESCO Geçici Miras Listesine girmiştir. Uluslararası önemde koruması gerekli Kültürel Miras değerlerine sahip olan Niksar’ın UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi yönünde çalışmalar yapılması projenin özel amaçlarındandır. Uluslararası sözleşmeler ve normlar gereği UNESCO Dünya Miras Listesine girebilmenin en temel koşulu Alan Yönetimi Planının alanın paydaşları ile birlikte katılımcı bir çerçeve ile hazırlanarak onaylanması ve yürürlüğe girmesini sağlamamaktır. Proje kapsamında; alanın koruma etkinliğini arttıracak amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlendiği ve sorumlu kuruluşların tanımlandığı Alan Yönetim Planının ve Alan Yönetim Sisteminin Kurulması için gerekli olan etüt ve fizibilitelerin yapılması amaçlanmaktadır.
-Alan Yönetim Sisteminin Kurulması ve Alan Yönetimi Planının hazırlanması temelinde proje sahası ve etki alandaki; – Kültürel Miras envanterinin hazırlanması
– Sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak sokakların belirlenmesi
– Yeraltı arkeolojik kalıntı analizleri gereken alanların tespiti
– Kale ve çevresindeki restorasyon yapılması gereken yapıların ve sokakların belirlenmesi
– Kale Kazılarının yer tespiti
– Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası için gereken adımların ortaya konulması
– Turizm alanında değerlendirilebilecek potansiyel doğal miras ve/veya güzelliklerin ortaya çıkarılması – Gastronomi değerlerinin belirlenmesi
– Coğrafi İşaret alınması gereken ürünlerin ortaya konulması
– Kültür Rotaları çıkarılacak alanların tespiti
– Kentsel tasarım projesi hazırlanması gereken alanların belirlenmesi
– Turizmin Geliştirilmesine yönelik hazırlanması gereken belgelerin ve raporların belirlenmesi