İSLAM BİRLİĞİ.

İslam coğrafyasında Amerika, İngiltere

İslam coğrafyasında Amerika, İngiltere ve İsrailin oyunlarını bozdukca İslam Birliğinin önünde tek bir engel krallar ve rejimleri kalıyor. Halklar arasında din ve inanctan kaynaklanan çok güçlü bağlar var. Bu engeller kaldırıldığında ümmet kendiliğinden mıknatıslanacaktir. Bu bağları şöylece sıralayabiliriz.

 1- İslam toplumu tek bir ümmettir. Bak. Mü’minun Suresi Ayet. 52, Enbiya 92

 2- İman ve itikat birliği

3- İbadet ve dua birliği

 4- Ahlak, adet ve davranış birliği

5- Tarih Birliği Bak. Bakara Ayetler 136- 137

 6- Dil Birliği, Dil bir vasıtadır gaye değildir. Onun için her Peygamber kavminin diliyle gönderilmiştir. Bak İbrahim Suresi Ayet. 4 Allah cc dillerin ve renklerin farklı oluşunu ayetlerinden biri olduğunu zikreder.Bak Rum Suresi Ayet 22

7- Duygu, düşünce ve yol Birliği Bak. Fatiha Suresi.

8 – Anayasa ve kanun Birliği Ku’an ve Hukuku İslam.

9- Lider Birliği Hz. Peygamber ve Onun yolunda yürüyen İslam Halifesi. Bu kadar sağlam bağlarla biribine kenetlenmiş bir toplum nasıl darmadağın bir hale düşürüldüyse, yeniden toparlanıp dünyaya nizam vermesi zor değildir.