ASIRLARIN ŞAHİTLERİ 12 TANE VAR EN HEYBETLİSİ TOKAT’TA

Türkiye, kültürel ve tarihi geçmişi yansıtan eserlerle dolu. Bu eserlerden bazıları da saat kuleleri. Her ne kadar en meşhuru İzmir Konak’ta bulunan saat kulesi olsa da Türkiye’nin birçok yerinde saat kulesi bulunuyor.

Türkiye, kültürel ve tarihi

İZMİR SAAT KULESİ
Türkiye’de çok sayıda saat kulesi bulunuyor. Bunun başlıca nedeni ise II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle valilere bir ferman göndermiş ve saat kulesi yapılmasını istemiş olması. Bu ferman üzerine birçok ilde saat kulesi yapılmış.

Bu kulelerden en ünlüsü ise İzmir Konak’ta bulunan saat kulesi. İzmir’e gelen herkesin önünde mutlaka fotoğraf çektirdiği Saat Kulesi, İzmir’in sembolü haline gelmiştir.

Kule, Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümü kutlamaları nedeniyle inşa edilen kulelerdendir. İzmir Valisi Kıbrıslı Kâmil Paşa, oğlu Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa’dan oluşan bir komisyon tarafından yaptırılmıştır. Kule, 25 metre yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen planlıdır.

Adana Büyük Saat Kulesi
Adana Büyük Saat Kulesi’nın yapımına Vali Ziya Paşa döneminde 1881 yılında başlanmış, 1882 yılında Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanmıştır.

Uzunluğu 32 metre ve kare prizma şeklinde olan kule, örme işlemi oldukça zor olan küçük taş tuğlalardan yapılmıştır.

Bursa Tophane Saat Kulesi

Bu saat kulesi Tophane Parkı içinde bulunuyor. 1905 yılında yapılan kule, II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı kutlamaları kapsamında yapılan kulelerdendir. Kuleyi, 89 basamaklı ahşap merdivenle çıkılır. Kule 33 metre yüksekliğinde olup 6 katlıdır.

Çorum Saat Kulesi
Bu saat kulesi 1894 yılında Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi-Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Sarı renkli kesme kum taşından yapılan kulenin dört bir tarafında saat kadranı bulunmaktadır.

Dolmabahçe Saat Kulesi
Dolmabahçe Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamid tarafından Saray Mimarı Sarkis Balyan’a yaptırılmıştır. Kule, köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde dört katlı olarak inşa edilmiştir.

Yükseldikçe daralan bir forma sahip olan kule 27 metre yüksekliğindedir. Kulenin her yüzünde birer saat bulunmaktadır.

Mudurnu Saat Kulesi
Bu kule Mudurnu’nun doğusunda bir yamaç üzerine yapılmıştır. 1890-1891 tarihleri arasında yapılan ahşap kulede 1900 yılında ise yangın çıkmıştır.

1905 yılında taşlarla Mudurnu Hapishanesi’nde bulunan mahkumlara yeniden yaptırılan kuleye, demirci ustalarının yaptığı saat takılmıştır. Kule yaklaşık olarak 12 metre yüksekliğindedir.

Kastamonu Saat Kulesi
Kastamonu Saat Kulesi, şehrin en önemli simgeleriden biridir. Kule, Sarayüstü Tepesi’nde yer alır. Kule, 1885 yılında Vali Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Bilecik Saat Kulesi
1907 yılında Ertuğrul Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından yaptırılan saat kulesi 15 metre yüksekliğindedir. Kule, İstasyon Caddesinde bulunan idadi mektebinin yakınına inşa edilmiştir.

Kule, yukarıdan aşağıya doğru genişleyen dört dikdörtgen prizmadan oluşmaktadır. Alttaki iki katın köşeleri kesme, cephesi moloz taştandır; üstteki katlar ise ahşaptandır. En alt kısmında yuvarlak kemerli kapı ve onun üzerinde aynı şekilde bir pencere bulunmaktadır. İkinci katta balkonu vardır. Balkon üzerindeki ahşap bloğun dört cephesinde, kare kadranlı birer saat yer almaktadır.

Çanakkale Saat Kulesi
1897 yılında İtalyan Konsolosluğu da yapan Vitalis isimli tüccar tarafından inşa ettirilen Çanakkale Saat Kulesi, Ayvalık taşından yapılmış olup, dört cephesinde de birer saat bulunmaktadır.

En üstte çanın asıldığı çokgen gövdeli kubbeli köşk yer alır. Onun altında dört yönde yuvarlak kadranlı saat bulunur. İki ve üçüncü katlarda birer, hafif sivri kemerli aydınlık pencereleri ile ikinci katta bir balkonu vardır. En altta güney cephede bir kapı, kuzeyde basamaklı silmeli çeşme nişi görülür. Çeşmenin mermer kurnası ve ayna taşı vardır. Kule farklı dönemlerde sadece eskiyen taşlarının yerine aynısı yapılmak suretiyle onarımlar geçirmiştir.

İzmit Saat Kulesi
II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle inşa ettirilen kulelerden biridir. Kule, Mutasarrıf Musa Kazım Bey tarafından yaptırılmıştır. İzmit’in sembolü haline gelen saat kulesi, her katında farklı bir mimari üslubun uygulandığı ince uzun yapısıyla dikkat çekmektedir.

Tokat Saat Kulesi
Tokat Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamid’in padişah oluşunun 25. yılı için halkın yardımlarıyla, Mutasarrıf Bekir Paşa ve Belediye Reisi Mütevelli oğlu Enver Bey tarafından yaptırılmıştır.
Kule 33 metre yüksekliğindedir.

Yozgat Saat Kulesi
Tarihi saat kulesi 1897 yılında dönemin Belediye Başkanı Ahmet Tevfiki Zade tarafından Yozgatlı Şakir ustaya yaptırılmıştır.

Saat kulesi zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi kattır. Sarı kefeki kesme taşlar kullanılarak inşa edilen kulenin her cephesinde saat bulunmaktadır.