41. TOKAT ECZACI ODASI BASIN AÇIKLAMASI

41. Tokat eczacı odası

41. Tokat eczacı odası Eczacılık Günü ve Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

“Değerli basın mensupları,

Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839’dan bugüne tam 183 yıl geçti. Eczacılık mesleğinin ülkemizde bilimsel bir nitelik kazandığı gün olan 14 Mayıs, Eczacılık Günü ve Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek, nice 14 Mayıs’ları yine hep birlikte kutlayacağız.

Değerli basın mensupları,

Ülke çapındaki yapısal ve güncel sorunlarımızın yanı sıra Tokat Bölge Eczacıları olarak bölgemize özgü bazı sorunlarla da karşılaşmaktayız. Şu an için en acil ve çözüme kavuşturulması gereken sorunumuz; ilimiz Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki reçete kontrol biriminin kapatılıyor olmasıdır. Bu durum gerek meslektaşlarımız gerekse halkımız için ciddi mağduriyetlere sebebiyet verebilecek niteliktedir. Hasta reçete teslim, inceleme ve düzeltme işlemlerinin bundan sonra Samsun’da gerçekleştirilecek olmasının hizmetin sunumunda aksaklıklar yaratması kaçınılmazdır. Mevcut halde bile reçete kontrollerinde gecikmeler yaşanırken reçete kontrolünün artık ilimize uzak bir şehirde yapılacak olması daha da fazla gecikmeyi ve reçete yığılmalarını beraberinde getirecektir. Bu bağlamda beklentimiz, hemşerilerimizin sağlığa erişimini güçleştirecek bu uygulamadan bir an önce dönülmesidir.

Değerli basın mensupları,

Eczacı,  ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanıdır. Eczane de en kolay erişilebilir, halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır. Bu doğrultuda bu yılki temamızı “Mahallenin Sağlığı Bizden Sorulur” şeklinde belirledik.

Bu nedenle diyoruz ki “Eczacınıza Danışın”

Covid – 19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır.  Pandemi süreci;

  • Eczanelerin yaygınlıklarını,
  • Kolay erişilebilirliklerini,
  • Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu kimliklerini,
  • Olağanüstü durumlarda büyük sorumluluklar ve rolleri fedakârca üstlenebileceklerini açıkça göstermiştir.

Eczaneler, bu süreçte sağlık hizmet sunumu çerçevelerini adeta yeniden yapılandırmışlardır.

Ancak görev ve sorumlulukları itibariyle üzerlerine titrenmesi ve adeta gözbebeği gibi korunması gereken eczacıların, son yıllarda giderek artan sayıda sorunla baş başa bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Çözülmesi gereken sorunlar dağ gibi birikmiş, eczacılar adeta kaderlerine terk edilmişlerdir.

Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir. Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur.

Yine hem eczacılar olarak bizleri hem de hastalarımızı yakından etkileyen bir diğer sorun, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellemesi öncesinde yaşanan ilaca erişim sorunudur.

Bir diğer önemli nokta, kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamış olmasıdır.

Bazı ilaç firmaları SGK’nın belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalarımıza çıkmaktadır.

En yaygın sağlık hizmet sunucusu olan eczaneler, ekonomik çıkmaza sürüklenmiş, sürekli değişen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile kurum bürokratlarının keyfi tutumlarıyla boğuşur hale gelmiştir.

Eczacılık mesleğinin geleceği açısından karşı karşıya kaldığımız bir diğer sorun, kontrolsüz bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri sorunudur.

Yeni mezunlar için artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmelidir.

İnternetten ve denetimsiz kanallardan satılan çeşitli ilaç ve takviye edici gıdalar da karşı karşıya kaldığımız çok önemli bir sağlık sorunudur. İlaç ve takviye edici ürünlerde size en uygun yönlendirmeleri yapacak uzman eczacınızdır. Çünkü vitamin ve bitkisel takviye edici gıdalara ilişkin lisans eğitimi alan tek sağlık meslek mensubu eczacılardır. Unutmayınız ki, en yakın sağlık danışmanınız eczacınızdır. Sağlığınızı riske atmamak için diyoruz ki, bilene danışın, yani eczacınıza danışın.

Değerli basın mensupları,

Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Hasta odaklı bir perspektiften bakıldığında, sağlık hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanları arasında daha etkin bir görev paylaşımının olması gerekmektedir. Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir.

Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırasını saygıyla anıyoruz.

Bilimsel eczacılığın 183’üncü yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.” Sözlerine yer verdi.