CHP Tokat Milletvekili TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz 12 Haziran Çocuk İşçilikle Mücadele günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

 “Çocukların Yeri, işyerleri ya da sanayi bölgeleri değil, okul ve oyun alanlarıdır”

“AKP hükümetinin yasal düzenlemelerle emek sömürüsünü meşru zeminlere çektiği eleştirisini yapan Durmaz, çocuk emeği sömürüsü her yıl önlenemez boyutlara gelmektedir. “Dedi.

Ülkemizde emek alanındaki sorunlar ertelenemez boyuttayken, emek sömürüsünün en vahşi biçimi çocuk emeği sömürüsü olduğuna dikkat çeken Durmaz, Pandemi süreciyle birlikte derinleşen ekonomik kriz en çok dar gelirliyi etkiledi. Asgari ücretle zar zor geçinen ailelerin birçoğu işsiz kalırken birçoğunun gelir seviyesi düştü. Durmaz, “İşçi çocuklarının büyük bölümü ev geçimine katkı sunmak için çalışmak zorunda. Çalışan çocukların yüzde 34.3’ü eğitimine devam edemedi. TUİK in raporuna göre; Çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35.9 ile “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” aldı.  

Yalnızca TÜİK’in açıkladığı ‘Çocuk İşgücü Araştırması’ndaki verilere göre bile ülkemizde 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin. Bu rakam emek sömürüsünün boyutlarını ortaya koymaktadır. Bunun bir de kayıt altına alınmayan kısmını sayarsak tablo vahim. Çocuklar en ağır koşullarda çalışıyor. Çalışma ortamında fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen faktörler incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 12.9’unun aşırı sıcak/soğuk ya da aşırı nemli/nemsiz bir ortamda çalıştığı, yüzde 10.8’inin kimyasal madde, toz duman veya zararlı gazlara maruz kaldığı görüldü. Her yıl onlarca çocuk iş cinayetlerinde yaşamını kaybediyor.

Bu nedenle başta kayıtdışı çalışma olmak üzere çocuk emek sömürüsünün önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, çocuklar yasaların güvencesi altında olmalıdır.”  Dedi.

AKP hükümeti yasal düzenlemeler yoluyla çocuk işçiliğini önleyeceği yerde; mesleki eğitim adı altında bu sömürüyü adeta yasal hale getirdi.

Emek alanının Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi bir baskı altında olduğunu ifade eden Durmaz; “Çalışanların en temel talebi olan insanca yaşam ve insanca çalışma hakları dahi ciddi bir tehdit altındadır. AKP’nin darbecilerin bile el uzatmaya cesaret edemediği “kıdem tazminatı” hakkına el uzatmaları bunun en açık göstergesidir. Krizle birlikte artan yoksulluk ve işsizlik, ucuz iş gücünü gündeme getirirken, çocuk emeğinin sömürülmesinin de artmasına neden olmaktadır.” dedi.

Açıklamasının devamında “Çocuklarımızı bu sömürü düzeninden kurtaracak acil bir sosyal politikaya ve bu politikayı ortaya koyacak bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır.” diyen Durmaz:

Yoksulluğu önleyici politikalar hayata geçirilmeli, çocuk işçiliğine karşı etkili kampanyalar yürütülmeli ve hem yasal hem de toplumsal bir denetim mekanizması kurularak bu konudaki farkındalık artırılmalıdır, dedi.