VEFAT – TAZİYE ve TEŞEKKÜR

Canım Babam; Hacı Salih

Canım Babam; Hacı Salih ve Feride’den olma, 1931 doğumlu, Emekli Sağlık Memuru, Salih Dirim veya Niksar’lının deyişiyle Nalbandoğun Sıhiyeci Sali…

Ya da Salih oğlu Salih …

21.08.2019 günü vuslata erdi.

Babam, tasavvuf dünyasına dalmış ihlâslı bir müslümandı, çok okurdu.

Vahdet-i vücut felsefesinden esinlenerek ilk oğlu yâni abim doğduğunda ismini, bir olma, teklik, birlik anlamına gelen “Vahdet” koydu. (bkz; tdk.gov.tr)

İkinci çocuğu olan acizâne bendeniz, “Miraç Gecesi”nde doğmuşum.

Vuslat, sevgiliye kavuşmak demektir.(bkz; tdk.gov.tr) Tasavvufta ise hak’ka kavuşmak anlamına gelir. Bu sebepledir ki, Mevlana Hazretlerinin ölüm yıldönümü olan “Şeb-i Aruz Gecesi”nin  bir diğer ismi “Vuslat Gecesi”dir.

Aynı şekilde, Peygamber Efendimiz(SAV), Miraç Gecesi’nde hak katına çıktığı için “Miraç Gecesi”nin bir diğer ismi de “Vuslat Gecesi”dir.

Miraç Gecesinde doğduğum için bana da “Vuslat” ismini koydu.

Kısa bir süre sonra okuduğu Limni’li Mısr-i Niyazi Hazretleri’nin bir eserinde aşağıdaki şu dörtlüğü gördü :

“Bu can yine vuslat diler,

Sen şah ile vahdet diler,

Varmağa dil nusret diler,

Lûtfeyle açıver yolum.”

Tevâfuk, O’nu çok etkiledi. “Bir oğlum daha olursa onun da ismini nusret koyarım” dedi.

Benden iki yıl sonra üçüncü çocuğu yâni erkek kardeşim olunca, mezkûr dörtlükte geçen ve ilâhi yardım anlamına gelen “Nusret” ismini koydu.(bkz; tdk.gov.tr)

Allah(cc) son olarak bir de kız çocuğu nasip etti. Kız kardeşimin ismini ise; “Saliha Mürüvet” koydu.

Kız kardeşim büyüyüp te “Babacığım, bu şiirde ben nerdeyim?” deyince;

– Kızım sen başka şiirlerdesin! diye cevap verdi.

Babam bizlere yalnız güzel isimler vermekle kalmadı. Anacığım ile birlikte, milli ve mânevi değerlere bağlı, milletine, ümmetine ve tüm insanlığa faydalı işler yapabilmek adına donanımlı bireyler olarak yetişmemiz için bir ömür boyu çalıştı, çabaladı.

Allah(cc), O’ndan râzı olsun, mekânını cennet eylesin.

Anacığım Dürdane DİRİM, bizleri yetiştirmekle kalmadı. Yıllarca bakıma muhtaç olan babama bebek gibi baktı. Allah(cc) ondan da razı olsun.

Bu vesileyle, bizzat cenazeye katılan, telefon, SMS veya mesajla bizleri arayıp duygularımızı paylaşan tüm dostlara müteveffa Salih Dirim Ailesi adına teşekkür ederim.

Allah(cc) hepinizden râzı olsun.

Salih Dirim Ailesi Adına;

Evladı

Vuslat DİRİM