01 Mart 2021 Pazartesi günü toplanan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme sürecini açıklamıştı. Bu bağlamda çok yüksek risk grubunda yer alan Tokat ve İlçelerinde İl hıfzıssıhha meclisi yeni karalar aldı.

Bu karalar neticesinde;

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri,

10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri

arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde

hizmet sunamayacaklardır.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde: nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 5O’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapı la bilecektir.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde: Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurum I arının öğrenci/ öğretmen/ çaIışanIarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve

ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde: 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda

yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma

21.00 Cumartesi 05.00 saatIeri arasıyla Cumartesi 21.00′ den başlayıp Pazar günü nün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar,

sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst

kuruIuşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin

bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir.