Tokat Defterdarlığı, 2023 Faaliyetlerini Değerlendirdi ve 2024 Hedeflerini Belirledi

Tokat Defterdarlığı, Aliaddin Karpınar

Tokat Defterdarlığı, Aliaddin Karpınar başkanlığında vergi dairesi müdürleri ve malmüdürlerinin katılımıyla gerçekleşen kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, 2023 yılı tahakkuk, tahsilat ve denetim faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı. Birim amirleri, 2023 değerlendirmesini yaparken, 2024 yılında gerçekleştirilecek işlerle ilgili planlamaları da masaya yatırdı.

Toplantıda, malmüdürleri ve vergi dairesi müdürleri, 2023 yılı çalışmalarıyla ilgili defterdara sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen hedeflere ulaşıldığı, kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ve bu konuda Bakanlık talimatlarına tam uyum sağlanmasını birim amirlerinden beklediklerini ifade etti. Mükelleflerle yakın iletişim kurmanın önemine vurgu yapan Karpınar, birim amirlerinden vergiye uyumlu ve belge düzenine uyan mükelleflerin oluşmasına destek olmalarını istedi.