Niksar’da STK temsilcilerinden bir grup toplanarak  Niksar bölgesinde yapılmak istenen MADEN Arama çalışmalarını değerlendirdiler.

Daha önce yapılan çalışmaları değerlendiren STK temsilcileri, bundan sonra yapılacak çalışalar hakkında görüş alış verişsinde bulundular.

Niksar’daki STK lar bundan sonraki toplantılarına yine küçük gruplar halinde toplanarak Pandemi kurallarına uygun hareket ederek bilgilendirme çalışmalarının devam etmesini, halkın daha çok bili sahibi olması için basımı yapılan Ek Broşürlerinin dağıtılması, Afiş ve Bilbord çalışmalarının kısa zamanda halkın bilgisine sunulması, ayrıca Niksar’da 3 farklı bölgede “TOPRAĞIMA DOKUNMA, SUYUMU ZEHİRLEME” kapsamında halkın imzasına baş vurarak imza kampanyasının başlatılmasına karar verilmiştir.

STK ların toplantısında ayrıca her işletme veya firma, şehrin değişik bölgelerinde halkın bilgi sahibi olması için afişler asılmasına, asılan afişlerde; “TOPRAĞIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİDİR, TOPRAK ZEHİRLENİRSE, İNSANLARIN BESLENECEĞİ ÜRÜNE ULAŞAMAZSIN” şeklinde sözlerle halkın daha bilinçlenmesine katkı sağlanması düşüncesi paylaşıldı.

Yakın zamanda NİKSAR BÖLGESİNDE YAPILMAK İSTENEN MADEN ARAMASINA KARŞŞI HUKUKİ SÜREÇLERİN BAŞLAYIP İLGİLİ MAHKEMELERE DAVA AÇILMASIDA BENİMSENDİ.

Niksar’daki STK lar çalışmaların büyük kitlelere duyurulması için çalışmaların kısa zamanda başlaması düşüncesi hakim oldu, bugüne kadarki süreçte çalışmaların aksadığını, artık çalışmaların aksamaması gerektiğini, Kent Konseyi Başkanı ve Maden Çalışmalarına Karşı oluşturulan Platform Başkanı Suat Boynudelik uyarıldı, çalışmaların aralıksız  devam etmesine karar verildi.