İçişleri Bakanlığı, Valiliklere Koronavirüs tedbirleri hakkında “dinamik denetim süreci” konulu genelge gönderdi. Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ndeki görüntü kayıtlarından da yararlanılacak.

Kontrollü normalleşme döneminde “Dinamik Denetim Modeli”ne geçiliyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi.

Buna göre yeni süreçte, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak. Bu ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.

Ekipler iş yerlerini denetleyecek

İl/İlçe salgın denetim merkezleri bünyesinde bulunan İş Yeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek.

İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar üyelerinden yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak. Bu ekipler hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Dinamik denetim sürecinde kolluk birimleri ve denetim ekipleri; denetimlerde rehberlik edici faaliyette bulunacak. Vatandaşlar ve iş yerleri önce kurallara uymaya davet edilecek, aykırılıklarda ısrar ve tekerrür edici tutum ve davranışlarla karşılaşılmasında halinde faaliyetten geçici men edilmesi dahil gerekli idari işlem tesis edilecek.

HES uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği artırılacak

Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşların etkin katılımını sağlamak için Sağlık Bakanlığı  Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği artırılacak, ihbarlar bu hat üzerinden yapılacak.

Yeni süreçte kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden yararlanılacak, kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.

Valiler ve kaymakamlarca, mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile toplantı yapılarak; kontrollü normalleşme döneminde sürece verecekleri katkının önemi anlatılacak.

Kurallar radyolardan vatandaşlara hatırlatılacak

Valilerce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktör analiz edilecek. Bu faktörler hakkında alınması gereken tedbirler ile yürütülen faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanarak, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha kurulları ile paylaşılacak.

Kontrollü normalleşme sürecinin kuralları yeni anons metni ile kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile radyolardan sık sık vatandaşlara hatırlatılacak.

Niksar’da kurulan DİNAMİK DENETİM EKİPLERİ 7/24 ÇALIŞMA ESASLARINA GÖRE GÖREV YAPARKEN, KÖY VE KASABALARDA 696 PERSONEL DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDEDİR. 109 MUHTAR, 487 AZA, 92 DİN GÖREVLİSİ, 8 JANDARMA PERSONELİ, 15 BELDE BELEDİYE PERSONELİ.

NİKSAR MERKEZDE İSE; 19 İLÇE MÜDÜRÜ, 19 EMNİYET PERSONELİ, 13 BELEDİYE MÜDÜR YETKİLİSİ, 6 STK TEMSİLCİSİ, 18 KURUM PERSONELİ OLMAK ÜZERE 771 PERSONEL DENETİMLERİ 15 GÜN SÜRESİNCE 7/24 ÇALIMA ESASLARINA GÖRE DEVAM EDECEKLERDİR.

DİNAMİK DENETİM EKİPLERİ CADDE, SOKAK VE İŞYERLERİNİ DENETLEYECEKLER, HALKIN BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAYACAKLAR, SIKI KURALLAR SÜREKLİ HATIRLATILACAKTIR