Niksar İYİ Parti Yönetimi 18 Ağustos Perşembe günü 18.00 da basın toplantısın da bir araya geldi.

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri Niksar eski hükümet konağının satışı hakkında idi.

İYİ Parti Niksar ilçe başkanı Abdullah Lüleci basın toplantısında şunları dile getirdi.

İYİ PARTİ NİKSAR İLÇE BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Basın Mensupları,

Bilindiği gibi Niksarlılara ait bir değer olan eski Hükümet Konağı’nın satışı, 15 üyeli Niksar Belediye Meclisi’nin 10 üyesinin katıldığı toplantıda, İyi Parti Meclis Üyesi Ali Berke’nin ret oyuna karşı, 9 meclis üyesinin kabul oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Söz konusu yapının satışına “kabul” oyu veren meclis üyelerinden 7’ si Ak Parti’den, 1’i MHP’ den, 1’i de CHP’dendir.

Söz konusu taşınmazın satışı Niksar Belediye Başkanlığı’nın 07.06.2022 tarih, 22/43 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır.

Ne yazık ki, bu karar “Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur” hükmüne rağmen, Niksar halkına duyurulmamıştır. Belediyenin web sitesinde “Meclis Kararları” başlığında bir sekme bulunmakta ancak bu sekme aktif olmadığından belediye meclis kararları ile ilgili bilgi edinilememektedir.

Genel seçime sayılı günler kalmışken, şehrin nefes aldığı bir noktada bulunan söz konusu taşınmaz, 09.08.2022 tarihinde, 34.420.650,00 TL muhammen bedelle ve “Açık Teklif Usulüyle Artırma” şeklinde yapılan ihaleyle, ihaleye çıkarılmıştır.

İddialara göre de ihaleyi, ihaleye tek başına katılan, CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Çolak’ın oğlu Günay Çolak almıştır.

Sayın Basın Mensupları,

Niksar Belediye Başkanlığı’nın 07.06.2022 tarih, 22/43 sayılı kararıyla söz konusu yapının Uygulama İmar Planında “E=3,0, Yençok=18,50 m. Ticaret + Konut fonksiyonunda satılmasına karar verilmiştir.

Bu emsal 4.172,20 m²’ lik alanda 12.516,60 m² üzerinde, 6 veya 7 katlı binalar yapılabileceği anlamına gelmektedir. Asıl büyük sorunlardan birisi de budur!

Dokuz belediye meclis üyesinin kabul oylarıyla alınan bu karar sonrası verilen E: 3,00, bundan böyle inşaat yapacak firmalar tarafından da örnek gösterilerek kendileri için de talep edilecek ve Niksar’da çok sayıda yoğunluğu artırılmış binalar oluşacaktır.

Yüksek yoğunluktaki binaların çoğalması sonrası şehrin çevresel, iklimsel dengesi ve dokusu bozulabilecektir.

Diğer taraftan, bilindiği gibi Niksar Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nda yer alan bir şehirdir. Niksar daha yakınlarda; 21 Eylül 2021 tarihinde 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bugün Niksar’daki yerleşim birimlerinin %93’ lük bölümü deprem fay hattındadır. Niksar’da toplanma merkezi, mobil hastane ve çadır kent diye bilenen yerlere ( eski terminal ve futbol sahası) binalar yapıldığından özelliklerini yitirmiştir.

Belediye Meclis kararıyla verilen bu yoğunluktaki bir emsal, günümüzde inşaat tekniklerinin geliştiği söylense de, depremle ilgili tehlikenin boyutlarını daha da artıracak niteliktedir.

Sayın Basın Mensupları,

Burada mesele, ihaleyi kimin aldığı ve ne kadara aldığından ziyade niçin satıldığıdır.Elbette satışın ve ihalenin hukuki boyutları önemlidir ama daha da önemlisi yeni hükümet konağının da yapıldığı o bölgenin bir teneffüs alma alanına olan ihtiyacıdır.Veya olası bir depremde toplanma alanına duyulan ihtiyaçtır.Hele de beton yığınına döndürülen Alparslan Türkeş Parkı ortadayken !

Çok şükür ki Niksar henüz yerellik olgusunu kaybetmeyen ender şehirlerden birisidir. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, yerellik olgusunu kaybetmeden gelişimini sağlamış bir Niksar olacaktır.

Bugün çağdaş dünyada kabul görmüş slogan, “yerel davran, küresel düşün” sözüdür. Kentsel gelişim çalışma ve projelerinde yereli gözetecek düzeyde yapılacak uygulamaları ve etkilerini tercih etmemiz gerekir. Niksar’ın dokusuna, doğaya ve insanımıza zarar verecek uygulamalardan kaçınmalıyız. Kentleşme yüksek yoğunluklu ve çok katlı binalar yaparak gerçekleşmiyor. Kentleşme kentlilik bilincine sahip olarak gerçekleşiyor. Kentlilik bilincinin geliştiği kentlerde çok katlı binalar değil, yoğunluğu artırmayacak, çevre ve doğa dostu, yerel dokuya uygun, az katlı yeşil binalar yapılıyor. Bunları yaparken çevre ve kalite açısından küresel düşünmemiz gerekiyor.

Diğer taraftan söz konusu yapının bulunduğu alan, Niksar’ın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu, şehrin nefes aldığı ender yerlerden birisidir. Buradaki yapılaşma yaya ve araç trafiği yoğunluğunu daha da artıracak, şehrin ve insanların nefes almalarını zorlaştıracaktır.

Eğer Başkan Sayın Özdilek Özcan eski Hükümet Konağı’nı satmak suretiyle bu alanı yapılaşmaya açar ve burada çok katlı binalar ve ticarethaneler yapılırsa, bunun gelişmişlik göstergesi olduğunu zannetmemelidir. Sayın Özdilek Özcan farkında olmayabilir ama bu tür alanlarda yapılan yapılaşmalar kendi değerleriyle çatışan, değerlerini yok sayan, komşuluk ilişkilerini öldüren, kendine yabancı kentler oluşturuyor. Sayın Özdilek Özcan rant uğruna bu vebale ortak olmamalıdır.

Burada yapılacak olan yapılaşma, ulaşım, alt yapı, otopark, yaya gibi yoğunlukları beraberinde getirecek, eko sisteme zarar verecek,  Niksarlıyı, yapılar altında psikolojik olarak ezilmişliğe mahkûm edecektir.

Sayın Özdilek Özcan belediyenin, yani kamunun malını, seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu günlerde, yangından mal kaçırır gibi, üstelik Niksarlılara sormadan satarak, çok katlı binalar yapılmasına izin vererek insan ve çevre dostu bir kent oluşturamaz.

Niksar gibi bir kentin sade ve yerel olan dokusunu, kentsel yoğunlukları arttırıp, adam başı yeşili, keyfinize göre belirleyeceğiniz oranlara kitlerseniz, ekolojik dengeyi bozar, şehrinizi yanlış üzerine inşa edersiniz.

Sayın Basın Mensupları,

Sayın Özdilek Özcan ve meclis üyeleri bu satış kararını alırlarken, keşke getirim ve para ihtiyacı  duygusu ile değil de, yön duygusuna sahip bir kentsel planlama ve kimlikli bir şehir inşa etme duygu ve düşüncesiyle hareket edebilselerdi.

Başkan Sayın Özdilek Özcan ve bu satış kararına katılan meclis üyeleri,  görevlerini sürdürürken,  öncelikle, çağdaş yerel yönetim anlayışının çok aktörlü, çok katmanlı, çok aşamalı, katılımcı bir yönetişim modeli gerektirdiğini, Niksar’ın kaderini, stratejik planlamanın aktörleri kabul edilen kent paydaşlarıyla; yani Niksarlılarla tartışarak oluşturması gerektiğini anlamalıdırlar.

Başkan Sayın Özdilek Özcan’da Niksarlının bir değerini satarken, yüzünü belediye meclisindeki 9 üyeye değil, Niksar halkına dönmeli, Niksar’ın kentsel gelişimini ve Niksarlıların yaşantısını etkileyen bu tip hatalı uygulamalardan vaz geçmelidir.

Umarız ve dileriz Başkan Sayın Özdilek Özcan bu ayıplı girişiminden vaz geçerek, Niksar’a ve Niksarlılara yararlı bir iş yapar.

Saygılarımızla.

Abdullah LÜLECİ

Niksar İyi Parti İlçe Başkanı

 

İYİ Parti ilçe başkanı Basın açıklamasından sonra Yeşil Niksar gazetesi ve Yörenin Sesi Canik gazeteleri sahibi Cemalettin Bilgin yapılan basın açıklamasından sonra şu soruyu sordu; yaptığınız basın açıklamasının hedefi nedir, bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz?” dedi. İlçe başkanı Lüleci; abacımız bu yerin yerin satılmamasıdır” dedi bunun üzerine Bilgin; satışını istemiyoruz demek anlamsız, binanın satışı yapıldı hedefiniz nedir?, dedi, bunun Üzerine Lüleci; belediye üyemiz Ali kardeşimiz belediye yetkililerine gerekli bilgileri almak için müracaat etti, belgeleri bekliyoruz” dedi bunun üzerine Belediye Meclis üyesi Ali Berke; bu konuda ben bilgi vereyim, gerekli belgeleri almak için belediyedeki yetkili arkadaşa dilekçe verecektim, yetkili arkadaş  yerinde olmadığı için veremedim, dilekçemi kendileirne sunacağım gerekli belgeleri aldıktan sonra hukuki sürece başlayacağız” dedi.

Daha sonra İYİ Parti yönetim kurulu üyesi Hicabi Özgen  söz alarak, konuya açıklık getirecek bilgilere sahibim, buranın satışı uygun olmamıştır, burada belediyenin geliri düşmüştür, aynı zamanda Aliağa sokakta bulunan ev sahipleri burada mağdur edilmiştir” diyerek düşüncelerini paylaşırken gazeteci Cemalettin Bilgin; arkadaşlar konuyu dağıtmamak gerekir, işin dışına çıkmak başka mecralara konu taşınır basın toplantısının amacının dışına çıkmayalım, yine başka konuları içeren program yaparız  bizde sınır yok” dedi, bunun üzerine ilçe başkanı Abdullah Lüleci son açıklamalarını yaptı, soru cevap şekilde gerçekleşen basın açıklamasında yönetim kurulu Hicabi Özgen belediyenin yapmış olduğu uygulamaların yanlış olduğunu bölgede yeni bir çalışma yapılması gerektiğini, parti olarak bölgede Erbaa’dan ve Tokat’tan çalışma yapan arkadaşlarının olduğunu, belediyede çok sayıda mühendisin olduğunu gerekli çalışmaların belediye personeli tarafından yapılması gerektiğini” dile getiren düşüncelerini paylaştı, basın mensuplarının sorduğu soru ve cevaplardan sonra basın toplantısı son buldu.