İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09.05.2020 günü saat 10.00’de Kaymakam İlhami DOĞAN başkanlığında Korona virüs salgını hakkında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgeleri görüşmek üzere toplanmıştır.

 1. Ticari taksilerle ilgili olarak;

1.1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır.

1.2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde  mutlaka maske kullanacaklardır.

1.3- Ticari taksilerde gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek, buna uygun uyarı yazısını görünen yere asacaktır.

1.4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir

1.5- Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir.

1.6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır.

1.7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temasız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır

 1. Uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilecektir.

2.1. Türkiye’den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler:

 1. Korona virüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
 2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
 3.   Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
 4. Gümrük idarelerince İlçe sınırlarında belirlenecek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri yetkili kurumlarca alınacaktır.
 5. Türkiye’den içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında alınacak taahhütnameye uymama halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca cezalandırılacaktır.

2.2. Türkiye’ye Giriş Yapacak Şoförler

İlçe sınırlarına müteallik konularda Korona virüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;

 1. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.
 2. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
 3. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir.

Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.

 1. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecek, bu taahhüde yönelik İlçe sınırlarında bir konu olması halinde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri ilgili birimlerce alınacaktır.
 2. Yabancı şoförlerin İlçe sınırlarında ki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.
 3. İlçemize giriş yapan bu tip araçlar gerekirse dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
 4. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. İlçe sınırlarında bu mahiyette belirlenen mola yerleri dışında mola veren araçlar ilgili mola birimince kolluk birimlerine bildirilecektir. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince alınacak taahhütnameye uymayanlar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca cezalandırılacaktır.
 5. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin seyrine öncelik verilecektir.