23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat:14.00 da Niksar Belediye Düğün Salonu’nda, Niksar İçme Suyu Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sürdürülebilir Şehirler II Programı kapsamında yapımı planlanan, Niksar İçme Suyu Şebeke projesi bilgilendirme toplantısını vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Niksar Su ve Atıksu Projesinin devamı olan Niksar İçme Suyu Şebeke projesi kapsamında; 194 Km içme suyu şehir şebekesinin bütünü ve 8500 e yakın ev bağlantısı gerçekleştirilecektir.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan düzenlenen toplantıya katılım sağlayanlara teşekkür ederek “Bu yıl içerisinde yapım ihalesini tamamlayarak çalışmalara başlamayı ve devamında öncelikli ana arterlerden başlamak üzere üst yapı hizmetleri olan asfalt ile kaldırım çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Niksar’ımıza hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.

Akabinde MGS Mühendislik tarafından Niksar İçme Suyu Şebeke Projesiyle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

 İÇME SUYU ŞEBEKESİ NEDİR?

Günlük olarak evlerimizde ve çalışma alanlarımızda suya ihtiyaç duymaktayız. Suyun kullanıcılara ulaşımı; bir takım arıtma işlemlerinden geçirilmesi ve sistemli bir şekilde inşa edilmiş borulama yapılarıyla sağlanmaktadır. Arıtma tesisi çıkısından son kullanıcıya kadar suyun ulaştırılmasını sağlayan boru hatları, ev bağlantıları ve diğer yardımcı yapılardan oluşan sisteme içme suyu şebekesi denilmektedir.

NİKSAR İÇME SUYU PROJESİ

Niksar Belediyesi, eskimiş ve asbest borulardan oluşan içme suyu şebeke hattını yenilemek istemektedir. Projenin gerçekleşmesiyle kullanıcılara kesintisiz su imkanının sağlanması, kayıp kaçakların önüne geçerek küresel anlamda bir sorun haline gelen su krizine sebebiyetin en az seviyeye indirilmesi, suyun yeni kullanıcılara kolay bir şekilde ulaştırılması sağlanacaktır. Proje aşamaları aşağıdaki gibidir.

-Danışmanı Seçimi (Tasarım inceleme ve Yapım Kontrol Danışmanı)-2022 1.Çeyrek

– Tasarımın Gözden Geçirilesi ve revizyonlar – 2022 2.Çeyrek

– İhale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve teklif değerlendirilmesi – 2022 2.Yarısı

– Sözleşme İmzalanması ve İnşaat Aşaması – 2023 Yılı ve 2024 1. Yarısı

– Kusur Sorumluluk Süresi – 2024 2.Yarısı 2025 1.Yarısı

NİKSAR İÇME SUYU PROJESİNİN FİNANSMANI

İLBANK tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi(SŞP), Dünya Bankası (DB) ve Avrupa Birliği’nin(AB) teknik ve mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. SSP, katılımcı belediyelerinin ve kamu hizmetlerinin alt yapı hizmetini ihtiyaçlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. “Sürdürülebilir Şehirler Projesi II-Ek Finasman (SŞP-II AF)” kapsamında tanımlanan belediyelerin önerilen alt proje yatırımları, danışmanlık hizmetleri tarafından üstlenilen Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Çalışmalarına tabi tutulur. Gerekli çalışmalar kapsamında Tokat İli Niksar Merkez İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Projesi için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ÇSYP) hazırlanmıştır.

Türkiye tarafında İLLER BANKASI A.Ş. Projenin ana yürütme organıdır. Niksar Belediyesi, Projenin hem faydalanıcısı hem de uygulayıcı kuruluşudur.

NİKSAR İÇME SUYU PROJESİNİN AMACI VE FAYDALARI

Projenin amacı, Niksar Belediyesi’ne ait eski ve sağlık açısından zararlı etkileri olan asbest borulu şebekenin yenilenmesi ve %73 seviyelerine ulaşan kayıp kaçak su miktarının azaltılarak halka kesintisiz hizmet vermektir.

1987 yılından sonra artan nüfus ve merkezin gelişmesi dikkate alındığında, şebekenin ana iskeleti hidrolik olarak uygun değildir. Ayrıca mevcut Asbest Çimento boruların arıza durumunda etkin bir şekilde onarılması bu borular artık Türkiye’de üretilmediğinden mümkün değildir. Yani kısmi değiştirme seçeneği geçerli değildir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların kapsamı aşağıdaki gibidir;

 • Su dağıtım şebekesinin yenilenmesi (İlk Etapta 194km, toplamda 290km)
 • Çeşitli Şebeke yapılarının inşası;
 • 369 adet 80mm hidrantlar
 • 041 adet 40mm ev bağlantıları
 • Yıkama yapıları
 • 25 adet ağ hava tahliye yapısı, 7 ad. Tip VA-1 ve Tip V-C-1 hava tahliye odası yapısı
 • 5 adet BOA (Bölge Ölçüm Alanı) Odası
 • 6 adet Debimetre Odaları (Tip 1 ve Tip 2)
 • 1 adet basınçlı fren haznesi
 • 6 adet basınçlı fren odası (tip 1 ve Tip 2)
 • 16 adet artık klor haznesi
 • Çeşitli geçişler (610 m nehir/kanal geçişi, 275 m köprü/kanal geçişi)

Diğer tüm ihtiyaçlar kısa ve uzun vadeli yatırımlar olarak Niksar Belediyesi tarafından yapılacaktır. Projenin beklenen faydaları aşağıdaki gibidir.

 • 7 Yenilenen şebeke hattı ile asbestli boruların olumsuz etkilerine maruz kalmamak,
 • Kayıp kaçakların azaltılmasıyla belediye giderlerinde düşüş ve halka sağlanan su dağıtım hizmetinin kesintisiz gerçekleştirilmesi,
 • Yenilenen projenin artan nüfus ve kentleşmeye cevap verebilecek nitelikte olmasıdır.

İnşaat faaliyetlerinin ne zaman başlayacağı ne kadar süreceği ve inşaat ve işletme aşamalarında kaç kişinin istihdam edileceği projenin ilerleyen süreçlerinde netlik kazanacaktır.

NİKSAR İÇME SUYU PROJESİNİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ

Projenin inşaat ve işletme aşamalarında çevresel etkilerin olması beklenmektedir. Projenin muhtemel etkileri genellikle yerel ölçekte, düşük ile orta büyüklükte fakat kısa vadeli olacaktır. Projenin inşaat aşamasındaki en önemli etkiler ÇSYP’ de detaylı olarak verilmiştir.

Beklenen etkilerin yönetimi için bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) geliştirilmiştir. Bu planda uygulanacak izleme ve denetim faaliyetleri de tanımlanmıştır. Buna göre, projenin inşaat ve işletme aşamasında; arazi kullanımı, toprak ve jeoloji, hava kalitesi, gürültü, su kaynakları ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyolojik çevre ve tabiat varlıkları, kültürel miras, iklim değişikliği, trafik yönetimi, çalışma, istihdam ve İSG uygulamaları, toplum sağlığı ve güvenliği, paydaş katılım faaliyetleri konuları ÇSYP’de belirlenen şartlara uygun olarak yönetilecektir.

Proje kapsamında hazırlanan CSYP ve PKP Niksar Belediyesi resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

(https://niksar.bel.tr/). Bu ÇSYP’nin uygulamasından sorumlu ana kurum, projenin inşaatından ve işletme aşamalarından da sorumlu olan Niksar Belediyesidir.

NİKSAR İÇME SUYU PROJESİNDE ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ AZALTMA VE İZLEME PLANI

Proje kapsamında inşaat öncesi, inşaat aşaması ve işletme aşamaları için biyoçeşitlilik, kültürel miras, trafik, iş gücü ve akını, toplum sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, paydaş katılım faaliyetleri, arazi kullanımı, doğal afetler, su kaynakları, atık ve atıksu, hava kalitesi, gürültü konularında etki azaltma önlemleri; kültürel mirasın korunması, trafik, çalışma koşulları, İSG tedbirleri ve acil müdahale yöntemleri, paydaşlarla iletişim, toprak kirliliği, doğal afetlere maruziyet, su kaynakları üzerindeki etkiler, atıksu, emisyon oluşumları, atık yönetimi, habitat kaybı, flora ve fauna, sağlık problemleri, savunmasız gruplar, su kaynaklı hastalıklar, klor gazı kaçağı, yüklenici yönetimi gibi konularda da izleme önlemleri belirlenmiş olup söz konusu önlemler ve izleme planı Proje için hazırlanmış ÇSYP’de detayları ile açıklanmıştır.

NİKSAR İÇME SUYU PROJESİNDE PAYDAŞ KATILIMI VE ŞİKÂYET MEKANİZMASI

Ayrıca, Proje kapsamında bir Paydaş Katılımı Planı hazırlanarak Etkilenen Topluklara düzenli bilgilendirme/raporlama yapılması sağlanacaktır. Niksar halkının ve diğer Proje paydaşlarının hem inşaat hem de İşletme aşamasında Proje ile ilgili endişelerini, görüşlerini, şikayetlerini ve önerilerini almak adına bir şikâyet Mekanizması kurulacaktır. Bu mekanizma aracılığı ile iletilen görüş/istek/öneri/şikayetler hızlı ve hassas bir şekilde ele alınacaktır. Şikayet Mekanizmasının uygulanmasından sorumlu kurum Niksar Belediyesi olacaktır.

Bilgilendirme toplantısı sonunda katılımcılarda projeye ilişkin soru ve düşüncelerini dile getirdi. Sorulan sorular cevaplandırıldı.