NİKSAR BOŞ BEŞİK Mİ?

Saygıdeğer Niksarlı Hemşehrilerim; 05/09/2019

Saygıdeğer Niksarlı Hemşehrilerim;

05/09/2019 günü yapılan ve Niksar Hükümet binası ile ilgili yapılan toplantı ile ilgili söyleyeceklerim var.

Niksar tarihi ve kültürü ve başkentlik yapmış bir yerleşim yerinden nerelere geldi ve nereye gidiyor.

Tarihin de çevresine her yönden öncü olmuş, ekonomisiyle, kültürü ile örnek olmuş bir Niksar’dan bahsediyoruz. Ancak yıllardır ekonomik, sosyal ve beşeri yönden erozyona uğramış bir Niksar dan selamlar olsun.

70 li yıllarda Transit karayolunun 8 km dışarı çıkartılması sonucu o yıldan bu tarafa Niksarlı olarak ceremesini çok çektik ve hala çekiyoruz. Ekonomide iş yerinin kuruluş faktörleri arasında ulaşım birinci sırayı alıyor bunu artık herkes biliyor ama çözüm yok.

Şimdi ise Niksar da 05/09/2019 tarihinde yapılan toplantıda Niksar Hükümet binası nereye yapılsın diye bir toplantı tertiplenmiş. Ben şehir dışında olduğumdan katılamadım. Ancak Cemalettin beyin canlı yayınında az da olsa izleme imkânı buldum. Saygıdeğer Konuşmacıların fikirlerini dinledim ancak dişe dokunur bir fikir birlikteliği çıkmadığını müşahede ettim.

Niksar’ın dokusuna kültürüne yakışan bir yer seçimi olmadığı kanaatindeyim. Niksar’a yakışan bir yer seçiminin nasıl olması gerektiğini irdeler ve maddeler halinde yazarsak seçimin kolay ve isabetli olacağını düşünüyorum.

Bunlar:

  • Kaymakamlık bir ilçenin kalbimi’dir?
  • Kaymakamlık binasında başka hangi hizmet binaları olacaktır?
  • Sosyal ve kültürel açıdan nasıl bir bina olmalıdır?
  • İlçenin dokusuna uygun nasıl olur?
  • İlçenin neresinde olmalıdır?
  • İlçeye katkısı nedir?
  • Beşeri ilişkilere etkisi nedir?
  • Kent için Önemi Nedir?

Kentler ve kentsel bütünün ortamını oluşturan elemanlar; ülkelerin toplumsal yapı ve yaşam

Kültürlerini yansıtan somut öğeleri olarak kabul edilmelidir. Binlerce yıllık tarih ve kültür

Birikimi; derin toplumsal ve siyasal dönüşümlerin, kentlere, binalara, konutlara yansıması,

Yerleşimi ve barınmayı biçimlendirmesi önemlidir.

Tarihi çevre bilinci, geleneksel yapıya sahip kent mimarisinin tanımı, kentin özgün olan kriterleri, doğa ve kültür varlıklarının koruma alanlarının belirlenmesi hedeflenmelidir. Böylelikle  “Koruyarak nasıl sürekliliği sağlayabiliriz?” sorusuna cevap aranmaya çalışılmalıdır.

Geleneksel kentlerin bir yapı olduğu kabulü, bu kentlerin yapılarını kavramak ve modelleri de

Beraberinde getirmiştir. Geleneksel kentler üzerine yapılan çalışmalarda, röleve çizimi ve

Belgeleme çalışmalarının yanı sıra, kentteki mekânsal ve yapısal bilginin okunur hale getirilmesi gerekmektedir. Böylelikle geleneksel kentlerin yapılarının çözümlenerek, kent ile ilişkili yeni bir bakış açısı belirlenmeye çalışılmalıdır.

Her toplum geçmişte kazandığı değerlere sahip çıkmak zorundadır. Bir toplumun yerleşik olması, çevresine katmış olduğu değerler ve bu değerleri benimsemesiyle belirlenmektedir. Bu değerlerden bir bölümü olan kentsel doku, mimari ve mühendislik yapılarının varlıklarının

Sürdürülmesi, bu fiziksel verilerin bir kültürel dizgenin vazgeçilmez öğeleri olduğunun kabulü

Korumanın işlevselliğini- önemini ortaya koymaktadır. Fiziksel çevrenin oluşmasında etkili olan faktörler; yaşam alışkanlıkları, gelenekler, sosyoekonomik koşullar, iklimsel özellikler olarak sıralanabilir. Bu etkenlerle oluşan fiziksel çevrenin bölgelere göre değişiklik göstermesi

Kaçınılmaz bir olgudur. Fiziksel çevrenin ve kültür değerlerinin üst üste tabakalaşması sonucunda günümüzün kültür değerleri oluşmuştur. Bu sebeple koruma bilincinin oluşması yaşadığımız zamanı daha iyi değerlendirmemize olanak verip, yeni kültür sentezlerinin oluşmasına yardımcı olabilmektedir.

Bir toplumun bireylerini birbirlerine bağlayan en önemli öğe ortak geçmişe sahip olmalarıdır.

Dolaysıyla; Niksar’ımıza yapılacak olan kaymakamlık binası yeri tüm bu düşüncelerin ışığında;

ÇÖZÜM ÖNERİM:

Tarihi Ulu Camii Kebir-in Üst tarafında bulunan ve Halen kullanılmakta olan, Eski ismiyle Ulucan İlkokulu binasıdır. Sanırım şu anda Ticaret Meslek Lisesi olarak kullanılmaktadır.  Zira bu bina yukardaki tüm sorulara ve önerilere cevap vermekte ve ihtiyaca cevap verecek bir kapasitededir. Dolaysıyla bu binanın Niksar’ımızın tarihine uygun hale getirilerek kaymakamlık binası haline getirilmesi ziyadesiyle uygun olacağı kanaatindeyim.

Saygı ve selamlarımla

 

 

Alim TAŞMEKTEPLİGİL

Mali Müşavir