2021’in Nisan ayında mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığımız hızlı destek programının kapsamını genişletme kararı aldık. Program ile meslek lisesi veya üniversite mezunu gençlerimizin istihdam edilmelerini teşvik ediyor, önemli ölçüde destekliyoruz.