HALK ARASINDA 7 MAYIS GÜNLERİNDE MUTLAKA KAR YAĞIŞI VEYA FIRTINA BEKLENTİSİ OLURMUŞ.

23 MAYIS 2020 günü Niksar’da Kar soğuğu kendisini gösterdi, yaylalarda Kar yağışı oldu, yaylalara çıkan insanlar hayvanlarını otlatmakta sıkıntı yaşadı, tüm olumsuzluklara rağmen yaylalara çıkan insanlar olumsuz hava şartlarına rağmen hayvanlarını daha aşağı bölgelere götürerek sıkıntıyı atlatmaya çalıştılar.

Halk arasında sayılı günlerden biriside 7 Mayıs ifade edilen günlerdir, atalardan gelen isimler halen halk arasında konuşulmaya devam ediyor.

Halk arasında 7 mayıs olarak ifade edilen 20-21-22-23 Mayıs tarihlerinde Kar yağışı beklenirdi, 2020 yılının 23 Mayısında kar yağışı yaylalarda kendisini gösterdi, yüksek rakımda olan Başçiftlik ilçesinde  ve Akkuş ilçelerinde Kar yağışı gerçekleşti.

MAYIS YEDİSİ NEDİR?

Mayıs 7’si adı halk takviminden gelir. Bir çok kaynakta Rumi takvimden geldiği söyleniyor, bu da doğrudur çünkü rumi takvim ile halk takvimi çakışır. Her ikisi de bugün kullandığımız miladi takvimden 13 gün geridedir. Yine yılbaşları mart ayıdır. Aralarındaki fark aylara verilen adlardır.

Rumi takvim Tanzimat’tan (3 kasım 1839), 26 Aralık 1925’e kadar kullanıldı ve bu tarihten itibaren miladi takvime geçildi.

Rumi takvimdeki aylar: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrin-i evvel, Teşrin-i sani, Kanun-i evvel, Kanun-i sani, Şubat adlarını alır.

Halk takvimleri ise ay adlarını genellikle günlük yaşam ve üretimden alır. Kültür bakanlığı Giresun’da kullanılan halk takvimini diğer yöredekilerden ayırmaktadır.

Giresun halk takviminde aylar: Mart, Abrul, Mayıs, Kiraz, Orak, Ağustos (Harman), Üzüm, Gazel (avara), Koç (koç katımı), Karakış, Zemheri, Gücük (Küçük) adını alır.

Buna göre yerel takvimdeki Mayıs 7’si, Miladi 20 Mayısla aynı gündür ve “Mayıs Yedisi” adı buradan gelir.

TARİHÇESİ

Mayıs Yedisinin tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. Konuyla ilgili bir çok efsane anlatılmaktadır. Bölgede Mayıs 7’sinin 4000 yıldır kutlandığı söylenmektedir.

Mayıs 7’si Vakfıkebir’den Termeye kadar uzanan sahil şeridinde kutlanır. Kökeni Orta Asya’ya dayanır. Anadolu’nun fethi sırasında yöreye yerleşen Çepni Türkleri tarafından günümüze taşınmıştır. Çepniler 1300’lü yılların başlarında bölgeye geldiler. Hacı Emiroğulları beyliğini kurdular. 1403’te Süleyman Bey zamanında beyliğin sınırları Vakfıkebir’den Terme’ye, güneyde ise Kürtün-Niksar hattına kadar uzanıyordu. Hacı Emiroğulları beyliğinin sahildeki sınırları ile Mayıs 7’si kutlanan yerler çakışmaktadır