Dünyada Gıda sıkıntısı kendisini gösterdiği bir dönemde Türkiye ÜRETMEK MECBURİYETİNDEDİR.

En kısa zamanda Sulama alanları sağlıklı hale gelmesi, Suların daha verimli kullanılması için en kısa zamanda gerekli tedbirler alınmalıdır.

İnsanlar kıyafet almadan da yaşayabilir ama, günlük Gıdasını almadan canlıların yaşaması mümkün değildir.

Niksar Ovasından var olan sıkıntılar, yeniden tespit edilmeli, hangi sıkıntı var ise kısa zamanda giderilmeli, yeni ekim zamanlarına çalışmalar yetiştirilmelidir.

Niksar Ovasında Vahşi Sulama sistemi vardır, ve halen Sulama kanallarının olmadığı bölgeler vardır.

Niksar’da iki Sulama Kanalı vardır, birisi sağ sahil, diğer, Sol sahil sulama kanallarıdır, her iki kanalda  küçük kanallarla desteklenmiş hizmet vermeye devam etmektedir., sağ sahil sulama kanalında da, sol sahil sulama kanallarında da sıkıntılar vardır.

Sulama kanallarının bulunduğu son köylere suyun gitmesinde sıkıntılar vardır.

GIDA zincirinin Türkiye de kopmaması için her iki Sulama kanalı yeniden elden geçmeli, Vahşi Sulama ile hizmet devam edecekse Kanalın su debisi yükseltilmeli, en doğru tarafı ile bölge acilen kapalı kanal sistemine geçmelidir.

Vahşi Sulama yapılacaksa mevcut Sulama kanallarının büyümesi için harcanacak ödenek var ise, bu kesinlikle Kapalı kanal sistemine geçilmeli, Damlama Sulama veya Yağmurlama sistem ile sulamalar yapılmalıdır.

Niksar Ovasında bu hizmetlerin yapılması için DSİ Niksar şubesi en kısa zamanda yeniden açılmalı, gelecek yıllarda sıkıntılar büyümeden kısa zamanda tedbirler alınmalıdır.

Niksar’ın üretime, eldeki verimli Toprakların en sağlıklı verim alınması için çalışmalar acilen yapılmalıdır.

Devletin ekonomik yapısı artık lüks harcamalara değil, üretim yapılacak alanlara kaydırılmalıdır.

NİKSAR’DA DSİ NİN AÇILMAMASI DÜŞÜNCESİNDE OLANLAR, NİKSAR OVASININ BETON YIĞINI HALİNE GELMESİNİ İSTEYENLER TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ HALKIN GENEL KANAATİDİR.

NİKSAR’DA DSİ AÇILMALI, NİKSAR OVASI VE PEK ÇOK DERE YATAKLARI KISA ZAMANDA ISLAH EDİLMELİ.

SULUGÖL GÖLETİ YENİDEN HAYAT BULMALIDIR.

SULUGÖL GÖLETİNİN SAĞLIKLI HALE GELMEMESİNİ İSTEYENLER BÖLGEDE BÜYÜK BİR RANT ÇIKARLARI İÇİN ISLAH EDİLMEMESİNE ÇALIŞTIKLARINI BÖLGE HALKI DİLE GETİRDİĞİ DİKKAT ÇEKMEKTEDİR.

DÜNYADAKİ GIDA ZİNCİRİNİN KOPMAMASI İÇN HER BÖLGE  SAĞLIKLI ÇALIŞMALAR YAPMALI, TÜKETEN TÜRKİYE DEĞİL, ÜRETEN TÜRKİYE, ÜRETEN NİKSAR BÖLGESİ HAYAT BULMALIDIR.