KALEM KALEM VERGİ YAĞMURU BAŞLIYOR

Hazırlanan 60 maddelik yeni

Hazırlanan 60 maddelik yeni vergi paketi bayramdan sonra Meclis’te görüşülecek. O maddeyle yüzde 1066 zam yolda…

Türkiye’de hazırlanan yeni vergi paketi ile Hazine’ye ek olarak 226 milyar liralık kaynak sağlanması planlanıyor. AK Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre, 60 maddeden oluşan bu yeni düzenleme ile yurt dışı çıkış harç ücretlerinden kripto para işlemlerine kadar geniş bir yelpazede vergilendirmeler getiriliyor. Paket, ayrıca asgari kurumlar vergisi, doktor ve mali müşavirlere uygulanacak gelir vergisi gibi önemli konuları da kapsıyor. Yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili detaylı bilgiler ve uygulanacak yeni vergi oranlarının hükümet tarafından ilerleyen günlerde net şekilde detaylandırılması bekleniyor. Ancak konunun içeriği ortaya çıktı.

TASLAK TAMAMLANDI

AK Parti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, üzerinde çalıştığı taslağı tamamlayarak hazırlıklarına başladı. Bayram sonrası için planları yapılan taslağın Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Öte yandan taslağın 60 maddeden oluşacağı belirtiliyor. Teklifte yer alan 15 madde, yeni “asgari kurumlar vergisi” düzenlemesini içeriyor ve bu düzenleme nedeniyle diğer ilgili kanunlarda yapılacak atıflar da bu kapsamda ele alınıyor. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyette olan her firmanın, vergi teşviki, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansalar dahi asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemesi öngörüsü yapıldı. AK Parti kaynakları düzenlemeyi, “Bu uygulama hem Türkiye’deki küresel şirketler hem de Türk firmalarını kapsayacak. Muafiyet ve istisnalar sebebiyle elde ettikleri gelir veya verdikleri hizmetleri vergiden düşüp; hiç vergi ödenmediği durumlar var. Şimdi, bu muafiyetler veya istisnalar olsa bile en az yüzde 15 vergi ödeyecekler. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları ise devam edecek” şeklinde aktardı. Yeni vergi paketi, ‘asgari gelir vergisi sistemi’ gibi önemli bir düzenlemeyi de içeriyor. Özellikle doktorlar, mühendisler gibi belirli meslek grupları için yıllık kazançları üzerinden alınacak peşin vergi öngörülüyor. AK Parti kaynaklarına göre, bazı profesyonellerin yıllardır vergi ödemeden faaliyet gösterdiği, sürekli zarar beyanında bulunarak vergi ödemezlik yaptığı tespit edildi. Bu durumu önlemek amacıyla asgari bir gelir vergisi tahsil edilecek ve bu vergi yıl sonunda gerçekleşecek mahsuplaşmalarla dengelemeye tabi tutulacak.

KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ İŞLEM VERGİSİ GELİYOR

Yeni vergi paketinde ayrıca kripto varlıklardan işlem vergisi alınması da söz konusu olacak. Bazı maden aramalarındaki KDV istisnasının kaldırılması konusu da pakette bulunacak. Gayrimenkul yatırım fonlarında yer alan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerden de yüzde 15 asgari kurumlar vergisi alınmasına dair düzenlemeler pakette bulunacak. KÖİ projelerinden elde edilen gelirlerden alınan verginin de artırılması söz konusu olacak. Kamuda tasarruf da kanuni düzenlemeler olarak sunulacak. Teklife göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bazı yetkiler verilecek. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satışı bu yetkilendirme kapsamında olacak. Öte yandan mükerrer kurumların kapatılması, vergi dairesi ile defterdarlık gibi kurumların tek çatı altında toplanması gibi konuların da yer verilmesi öngörülüyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI 10 KAT ARTACAK

Vergi paketi kapsamında yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılması da planlanıyor. Bu kapsamda, halihazırda 150 lira olan yurt dışı çıkış harcında 1.000 lira ile 1.750 lira arası artış öngörülüyor. Yüzde 1066 zam geliyor! 1 değil tam 60 madde Meclis’te Harç ücretleri 1.000 lira olarak belirlenirse artış oranı yüzde 566, eğer 1.750 lira olursa yüzde 1.066 olacak.