Bakanlığın Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında; program dahilinde köylerdeki çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktarılması için  kurum teknik elemanları tarafından 09.02.20202 tarihinde Gürçeşme Kasabası’nda köy kıraathanesinde  toplantı yapıldı.

Yapılan Toplantıda Bitkisel üretime yönelik destekleme ödemeleri, hibe destekli bireysel sulama projesi, toprak tahlilinin önemi, anız yakılması ve yaptırımlar, ditap (dijital satış pazarı), Tarım Akademisi, Tarsim (Tarım Sigortaları Havuzu) sigortasında poliçe başlangıç bitişi; don, dolu, fırtına ve kuraklık zararı sigortasının detayları  ve toplulaştırma sonrası çiftçi kayıt sisteminde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sonrasında çiftçilerin sorduğu sorular cevaplandırıldı.

Hayvancılık konusunda ise hayvan besleme, hastalıklar, küpeleme, ve hayvancılık destelemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçiler bu konuda yaşadıkları sorun ve sıkıntıları anlattılar bu sorunlara uygun çözüm önerisi sunuldu.

İlkbahar başlangıcına kadar program dahilinde Eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla köylerde bilgilendirme toplantıları yapılmaya devam edecektir.