S.S.Niksar Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi birleştirilmiş olağan genel kurul toplantısı yapılacak.

Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre; S.S.Niksar Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2018-2019 ve 2020 yılları birleştirilmiş Olağan Genel Kurul toplantısı 03 TEMMUZ 2021 Cumartesi günü saat 11’de NİKSAR TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI TOPLANTI  SALONUNDA icra edilecektir. Ekseriyet temin edilmezse 10 TEMMUZ 2021 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Buna göre aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere bütün ortaklarımızın toplantıya gelmeleri  önemle rica olunur.
S.S.NİKSAR ESNAF VE SANATKARLAR

KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ Y.KRL.
GÜNDEM                 

1 – AÇILIŞ VE KONGRE DİVANI SEÇİMİ.
2 – SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
3 – 2018-2019-2020 YILLARINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU VE DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI
4 – 2018-2019-2020 YILLARINA AİT GELİR – GİDER TABLOSUNUN (BİLANÇO) OKUNMASI.
5-  BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİR DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI
6 – OKUNAN RAPORLARIN VE HESAPLARIN MÜZAKERE EDİLEREK KABUL VEYA REDDİ HAK.KARAR VERİLMESİ
7 – YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ AYRI AYRI İBRASI
8- 14 KASIM 2018 TARİH VE 2018/09 SAYILI TESKOMB GENELGESİ KAPSAMINDA GECİKME FAİZ ORANININ  %20 YE DÜŞÜRÜLEREK UYGULANMASININ GENEL KURUL ONAYINASUNULMASI                                                                                                                                 9- 13 TEMMUZ 2020 TARİH ve 2020/17 SAYILI TESKOMB GENELGESİ ÇERÇEVESİNDE  13 TEMMUZ 2020-31 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANAN TAKİPTEKİ ALACAKLARIN YENİDEN  YAPILANDIRILMASI  KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN GENEL KURULUN BİLGİ VE ONAYINA SUNULMASI,
-17 MART 2021 TARİH VE 2021/07 SAYILI TESKOMB GENELGESİ ÇERÇEVESİNDE 18 MART 2021-30 NİSAN 2021 TARİHLERİNDE UYGULANAN SONRA 29 NİSAN 2021 TARİH VE 08 SAYILI GENELGEYLE UYGULAMA TARİHİ 31 TEMMUZ 2021 E KADAR  UZATILAN TAKİPTEKİ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN GENEL KURULUN BİLGİ VE ONAYINA SUNULMASI.
10-KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİNİN 66 ‘INCI MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLEREK KAR.BAĞ.
11-2021-2022 VE 2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULLARININ  BİRLEŞTİRİLEREK 2024 YILINDA YAPILMASI HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI.
12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  3 YIL İÇİN  ASİL VE YEDEK ÜYE SEÇİMİ
13-DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN 3 YIL İÇİN ASİL VE YEDEK ÜYE SEÇİMİ.
14-BÖLGE BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİNİN 3 YILLIĞINA ASİL VE YEDEK ÜYE SEÇİMİ.
15-2021-2022 VE 2023 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇELERİNİN AYRI AYRI GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI
16-YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNE 2021,2022,2023 YILLARINDA ÖDENECEK AYLIK HUZUR HAKKI VE YOLLUKLARININ BELİRLENMESİ.
17-DİLEK VE TEMENNİLER-KAPANIŞ