Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası (ESC50) Lider Akreditasyonu ve Erasmus+ Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu(KA150) Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan 2021-1-TR01-ESC50-099035 referans numaralı “Avrupa Dayanışma Programı Lider Akreditasyonu” başvurusu ve 2020-1-TR01-KA150-YOU-099113 referans numaralı “Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu” başvurusu kabul edilmiştir.
Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında yeni program takvimine geçmiştir. Önceki dönem, Avrupa Dayanışma Programı akreditasyonları Ev sahibi ve Destekleyen kurum olmak üzere iki farklı başlık altında uygulanmaktaydı. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu akreditasyonları geçmiş dönemde almıştı. Yeni dönemde Lider kuruluş olarak yeni bir akreditasyon türü açıldı ve proje başvurusu yapma hakkı sadece Lider kurumlara verilmiş oldu.
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 169 başvuru içerisinden seçilen 80 kurum arasında ve Erasmus+ Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında ise 103 kuruluş arasından seçilen 20 kuruluşun arasında yerini aldı.
Avrupa Dayanışma Programı gençlere, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler. Bireysel gönüllülük ve gönüllü takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır.
Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir.

Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de (uygun ülkeler listesi) yer alan Kalite Sertifikası veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonu olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyonu sahip olmalıdır.
Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay (seyahat günleri hariç 59 güne kadar) arasındadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür (seyahat günleri hariç).
GENÇLİK ALANINDA ERASMUS AKREDİTASYONU
Erasmus akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişime açmak isteyen kuruluşlar için bir araçtır. İşbirliği ve öğrenme hareketliliği faaliyetlerini düzenli olarak uygulamayı planlayanları kapsamaktadır. Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu, Ana Eylem 1 – Gençlik Alanında Öğrenme Hareketliliği faaliyetleri kapsamındaki finansman fırsatlarına basitleştirilmiş erişim sağlar. Başvuru sahiplerinden, Erasmus fonlarıyla desteklenecek faaliyetler, beklenen faydalar ve proje yönetimine yaklaşımları açısından daha uzun vadeli hedeflerini belirlemeleri ve planlamaları istenmektedir. Erasmus Gençlik akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibinin, planlandığı gibi yüksek kaliteli öğrenme hareketliliği faaliyetlerini uygulamak ve bunları gençlik alanına fayda sağlamak için kullanmak amacıyla uygun ve etkili süreçlere ve önlemlere sahip olduğunu teyit eder. Akreditasyon, 2027 yılına kadar tam programlama dönemi için verilir.
EYLEMİN HEDEFLERİ
– Yaygın ve yaygın öğrenme hareketliliği faaliyetleri yoluyla gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini güçlendirmek;
– Gençlerin güçlendirilmesini, aktif vatandaşlıklarını ve demokratik yaşama katılımlarını teşvik etmek;
– Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların kapasitesini artırarak ve gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyerek yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde gençlik çalışmalarının kaliteli gelişimini teşvik etmek;
– Avrupa’daki gençler arasında kapsayıcılık ve çeşitlilik, kültürlerarası diyalog ve dayanışma, fırsat eşitliği ve insan hakları değerlerini teşvik etmektir.