Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında düzenlenen toplantıda Eğitim Tokat projeleri ve çalışmaları ile bu sene yapılacak okul yatırımları değerlendirildi.

 

Valilik Toplantı Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve proje ekibi ile bir araya gelen Vali Dr. Ozan Balcı’ya Eğitim Tokat Projesi çerçevesinde Tokat merkez ve ilçelerde yapılan çalışmalarla, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Tokat’a yapılacak eğitim yatırımları durumu ile ilgili bilgiler verildi.

Toplantıda Parlayan Dişler Tokat Diş Taramaları, Göz Kulak Ortopetik Taramalar, 10 Türkü 10 Şiir, Girişimci Zihinler Projesi, Hayal Bahçesi Projesi, Bir Harf Bir İnsan, Kırk Kızlar Projesi, Tokat Öğretmen Akademisi, Tokat Kodluyor, Kültürüme Köprü Bilsem, Evde Eğitim, Çölyakla Yaşam Projesi, Devlet Kahramanların Çocuklarına Sahip Çıkıyor, Köy Çocuklarımıza Sahip Çıkıyoruz, Öğretmen Cevherle Buluşuyor, Okul-Aile Birlikte Güçleniyor, Okullar Sanatla Renkleniyor, Eğitim Bayrağı Ailemde, Bir Yürek Hareketi, Dil Cafe, Tokat Folklorunu Yaşatıyor, No-Bezite, Un, Tuz, Şekerin Dengeli Kullanımı, Diyabet, Sorumlu Okullar, Sorunsuz Yarınlar, Öğrencilerimiz Tarihi ve Kültürel Değerlerimizle Buluşuyor, Öğrenci Dostu Okul, Başarıya Yolculuk, Okul Öncesinde Yüzde Yüz Okullaşma, Mevlana Projesi, Gelecek Bugündür, Geleceğime Değer, Vatanım Türkiye Evim Tokat, Bilim Tarihi Buluşmaları, Güne Sporla Başlıyoruz gibi alt başlıkları olan Eğitim Tokat proje ve çalışmaları ile bilgiler verildi.

Vali Dr. Ozan Balcı, milletin, memleketin ve çocukların geleceğine sahip çıkılması gerektiğini kaydederek “Eğitim Tokat, Tokat’ın gençlerinin, çocuklarının, geleceğinin, Türkiye’nin projesidir. 110 bin öğrencinin projesidir. Tokat’ın hayatını ve yaşamını ilgilendiren bir projedir.” dedi.

Eğitim Tokat projelerini önemsediğini belirten Vali Dr. Ozan Balcı, projenin Tokat’ta herkes tarafından sahiplenildiğini ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Eğitim Tokat ile eğitimde dokunulmayan alan kalmadığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, yapılan çalışmalarda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibine, okul idarecilerine, öğretmenlere, velilere ve tüm Tokatlı vatandaşlarımıza teşekkür etti.

Eğitim Tokat ve Sağlık Tokat kapsamında sürdürülen;

Parlayan Dişler projesi kapsamında toplamda 20494 öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde işlem yapıldı. Yapılmaya devam ediyor.

Okul çağı Çocukların Görme Taraması
Okul çağı çocuklarının görme problemlerinin erken tespit edilerek takip ve tedavilerinin sağlanması hedeflenmiş, bu bağlamda 2394 öğrencimizde göz problemi tespit edilmiş, tedavi merkezlerine sevkleri gerçekleştirildi. Taramalar devam ediyor.

Okul Çağı Çocukların Kulak Taraması
Okul çağı çocuklarının kulak problemlerinin erken tespit edilerek takip ve tedavilerinin sağlanması hedeflenmiş, bu bağlamda 301 öğrencimizde kulak problemi tespit edilmiş, tedavi merkezlerine sevkleri gerçekleştirildi. Taramalar devam ediyor.

BİR FİKİR GELİŞİR, BİR ŞEHİR; 2023  EĞİTİM TOKAT PROJELERİNİN BİR KISMI ŞÖYLE

EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ İlimizde eğitim öğretim gören ve tüm öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık çalışmaları düzenlenmektedir. Eğitimde Sağlık  Hareketi Projesi Parlayan Dişler, Çölyakla Yaşam, No-Bezite, 3 Beyazın Doğru Kullanımı, Akdeniz Ateşi İle Yaşam, Göz, Kulak ve Ortopedik taramalar olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

SIFIR ATIK Okullarımıza atık toplama kumbaraları konulmuştur.  İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi hayata geçirilmiştir. 

SPORLA ZİNDE KALIN Spor hayatımızın her köşesinde olması gereken önemli bir unsurdur. Proje;  öğrencilerimizin egzersiz yolu ile kalp ve dolaşım sistemini aktive etmek, metabolizmalarını hızlandırmak ve güçlendirmek, güne daha mutlu ve zinde başlamalarına yardımcı olmak, günün zorluklarına karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacı ile hayata geçirilmiştir. Projemiz ile; yukarıdaki sayılan faktörlere sabah sporu ile katkı sağlamayabilmek ve sabah sporunun vazgeçilmez bir alışkanlık olarak hayatlarında yer alabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

GİRİŞİMCİ ZİHİNLER Girişimci Zihinler Projesi; bütün eğitim kademelerindeki öğrencilerimizin günümüz dünyasına uyum sağlayacak bilgi, beceri ve değerleri kazanmış, girişimci ruha sahip bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. 

HAYAL BAHÇESİ Hayal Bahçesi projesi; eğitim kademelerindeki bütün öğrencilerimizin dış dünyayı zenginlikleriyle kavramalarını, hayal dünyalarını geliştirmelerini ve hayallerini insanlığa faydalı olabilecek fikirlere dönüştürmeleri için onlara ilham olmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

MÜZİK TOKAT Proje ile kültürümüzün en güzel motiflerinden birisi olan müzik;  ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesinde eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanan öğrencilerimize tanıtılması ve sevdirilmesi ön görülmektedir. Öğrencilerimizin; müzik ve sanatla ilgilenmesini teşvik etmek; dostluk, arkadaşlık, sorumluluk,  kendini tanıma, kendine güven ve estetik değer gibi duyguları kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

ANADOLU OZANLARI Türkistan’dan Anadolu ya ve Balkanlara dek uzanan ozanlık geleneğimizin gündemimize alınarak gelecek nesillere aktarılması. Ozanlarımızın milli ve manevi dünyamıza tesirleri ve coğrafyamızın Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki etkilerinin anlatılarak genç nesillerimizce benimsetilmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması. Türk kültürünün köklerini ve ortak temel değerlerini ozanlık geleneğimizde gördüğümüzden dolayı milli birliğimize ve ortak yaşam kültürümüze olan katkısını canlandırmak. Milli müziğimizin ve aşık edebiyatımızın kaynaştığı ve Türkün kendine özgü ezgisinin yaşadığı şiirlerin, divanların unutulmaması, bestelenerek canlandırılması ve repertuarımıza alınması, yaygınlaştırılması. Ozanlık geleneğinin tasavvuf içerisindeki yerini ve önemini canlandırmak.

GÖNÜL KANDİLLERİMİZ Gönül Kandillerimize Vefa Geceleri projesi maneviyat dünyamızın önderlerini yeni nesillere tanıtmak, sevdirmek ve benimsetmek böylece öz değerlerini tanıyan ve bu değerlerle barışık, öz güveni yüksek, kendi kültürünü içselleştirebilmiş nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Proje kapsamında Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli,  Mevlana, Ali Şir Nevai, Dede Korkut gibi kültür dünyamızın temel taşları işlenecektir. Proje müzik, drama, meddahlık, şiir, mini konferans gibi anlatım teknikleriyle, zengin içerikle hazırlanacaktır. 

YOLUMUZU AYDINLATANLAR Yaklaşık bin yıldır dilimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin taşıyıcısı olan Türk Edebiyatının ilk İslamî eserlerinin bilinmesi,  okutulması, geleceğe aktarılması amacıyla hayata geçirilmiştir. 

KÜÇÜK YILDIZLAR AKADEMİSİ Küçük Yıldızlar Akademisi; Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın ilköğretime ve hayata hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak ve ileri akademik becerilerinde çok daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. 

OKU, YAZ, DİNLE, KONUŞ İlimizdeki ilkokul öğrencilerimizin nitelikli okuma, dinleme, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek, öğrencilerimizde okuma kültürü oluşturmak, okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak,  öğrencilerimizin muhakeme etme, güzel Türkçemizi inceliklerine göre kullanma yeteneklerini geliştirmek ve sınav başarılarını artırmalarına yardımcı olmak, proje kapsamında uygulamaya dönük iyi örnekleri ilimizde ve ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. 

MASAL TOKAT Masallar çocukların hoşça vakit geçirmelerinin ötesinde onların gelişimlerinde çok olumlu etki yaratır. Masallar çocukların hayal gücünün gelişmesine, empati yeteneğini kazanmasına, kelime dağarcığının zenginleşmesine katkı sunar, çocuğun merak duygusunun gelişmesini, yaratıcılığını hatta neden sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Modern toplumlarda hayal kurmaya, kurduğu hayale inanıp yola çıkmaya ihtiyacı olan insanların yeniden masalların büyülü dünyasına yolculuk yapmaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için proje hayata geçirilmiştir. 

EVİK TOKAT VATANIM TÜRKİYE Projemiz ile ilimizde öğrenim gören Mülteci öğrencilerimizin uyum sürecini hızlandırarak, okula devam oranlarının arttırılması için hayata geçirilmiştir.
Göçmen Öğrencilerin entagrasyonuna katkıda bulunmak
Göçmen Öğrencilerin kültürel zenginliklerini yaşatmalarına imkan sunmak
Göçmen ailelerin velilerine yönelik Türkçe kurslara katılımını artırmak
Göçmen çocuklara psikolojik destekte bulunmak
Göçmen çocuklarla, okullarda okuyan diğer Öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak
Göçmen öğrencilere Tokat ı ve ülkemizi daha iyi ve daha hızlı tanıtmak
YÖS kursları ile Mülteci öğrencilerin yüksek öğretim sınavlarında daha başarılı olmasını sağlamak.

TBA VE Z KÜTÜPHANELER Öğrencilerimizin hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için her okulda yeni nesil Z-kütüphaneleri kurmak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda 31 Valiliğimizin 6 tanesi bakanlığımızın 1 tane de hayırsever desteği ile toplam 38 okulumuza yeni nesil Z-kütüphane, 4 tasarım atölyesi, 33 müzik atölyesi ve 16 resim atölyesi kurulmuştur. 

OKUL TERKİNİ AZALTIYORUZ Son yıllarda okul terkinin günden güne arttığı fark edilmektedir. Bu artırışla birlikte sorun haline gelen okul terkinin başta ekonomik etkileri olmak üzere birçok sosyal etkileri bulunmaktadır. Bu anlamda okulda devamsızlık sorunu olan öğrencilerle, velileriyle ve öğretmenleriyle görüşmeler gerçekleştirilerek devamsızlığın engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda risk grubunda olan öğrencilerimizle görüşüp onların meslek lisesine yönlendirilmeleri sağlanarak meslekle rehabiliteleri gerçekleştirilmiştir. 

İLK YARDIM TOKAT Proje özellikle okullarımızda ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek acil müdahale gerektiren ve hayati tehlike oluşturan hastalanma ve yaralanmalara karşı sağlık ekipleri gelinceye kadar müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip kişiler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Projemizde ilimiz merkez ve ilçelerindeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize temel ilkyardım becerileri kazandırma eğitimleri verilmesi amaçlanmaktadır.

DEVLET KAHRAMANLARIN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYOR Devlet Kahramanlarının Çocuklarına Sahip Çıkıyor Projesi ile ilimizde babaları şehit ve gazi olmuş çocuklarımızın eğitim ve sosyal hayatlarına daha verimli devam etmeleri için gerekli tüm desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. 

YAZARLIK ATÖLYESİ Yazmak, konuşmak gibi temel insani ihtiyaçlardan biridir. Doğru ve etkili yazabilmek için bir takım kuralların bilinmesi, yazmanın alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Bu projeyle temel yazarlık kuralları ve atölye çalışmalarıyla geleceğin yazarlarını yetiştirmek hedeflenmektedir. 

OKULLAR TİYATRO İLE BULUŞUYOR Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu“ doğrultusunda geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde çok önemli ve güvenilir bir yeri olan “insanı insana insanla insanca anlatma sanatı olan tiyatro sanatını ve seçkin örneklerini öğrencilerimize tanıtmak amacıyla hayata geçirilmiştir. 

EVDE EĞİTİM Tokat ilinde uygulanan evde eğitim hizmetlerinin nitelik, kalite ve başarısını arttırarak ülkemizde çok uzun bir geçmişi olmayan evde eğitim uygulamasının sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamak; bu hizmetten yararlanan ve gelecekte yararlanacak çocuklarımız ile ailelerine umut olmaktır.

MEDENİYETİMİZİN MİMARLARINA VEFA Vefat etmiş veya yaşayan değerlerli fikir, sanat ve edebiyat adamlarının zamanla unutulması, okunmaması, takip edilmemesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Genç neslimizin ilgisi, merakı, sosyal yönelimleri değişmektedir.
Yaşayan veya vefat etmiş yazarlarımızın eselerinin okunması. Vefa geceleri yapmak suretiyle onları anmak. Edebi, fikri, felsefi yönden gençlerimizi beslemek, vefa duygusu uyandırmak.