CHP NİKSAR İLÇE BAŞKANI ZAFER BAŞAR, SON GÜNLERDE NİKSAR’DA YAŞANAN GELİŞMELERLE İLGİLİ OLARAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

CHP İLÇE BAŞKANI ZAFER BAŞAR YEŞİL NİKSAR GAZETESİ VE YÖRENİN SESİ CANİK GAZETESİNE GELEREK BASIN AÇIKLAMASINI VERDİ.

CHP İLÇE BAŞKANI ZAFER BAŞAR’IN BASIN AÇIKLAMASI AYNEN AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR: CHP İLÇE BAŞKANI BAŞAR “Saygıdeğer Kamuoyu ve Basın

Malumları olduğu üzere Niksar Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve Niksar halkına ait bir değer olan eski Hükümet Konağının satışı Niksar Belediye Başkanlığının 07.06.2022 tarih, 22/43 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır. Söz Konusu Taşınmaz bu karara dayanılarak, 09.08.2022 tarihinde 34.420.650.00 TL muhammen bedelle ve Açık teklif usulüyle artırma şeklinde yapılan ihaleyle, ihaleye çıkarılmıştır. Ne yazık ki, bu satışın yapılacağı ile ilgili meclis gündemi tüm Belediye meclis üyelerince 07.06.2022 tarihinden önce bilinmesine rağmen, satışın yapıldığı tarih olan 09.08.2022 ye kadar, iki aydan fazlaca yani 80 gün süre bulunmasına karşın, bu konu bu gün satışa itiraz edenlerce bu süre içinde kamuoyunun bilgisine sunulmamış, Kamuya taşınmamış, satış ihalesinin yapılmasından sonra ancak gündeme gelmiştir. Bu gün bu satışın doğru olmadığını savunanlar ve mecliste bu karara ” red” oyu vermekle övünenler, öncelikle 80 gün neden beklediklerini, niye bazı kimselere, kurumlara ve STK’larla iletişime geçmediklerini açıklamak zorundadırlar. Bu sözlerimizden söz konusu yapının satışına onay verdiğimiz anlaşılmasın. Niksar Belediyesinin mülkiyetindeki olan bir değer. Niksarlıların malıdır ve Niksarlılara sorulmadan da bu değerler üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulmamalıdır. Çünkü Niksarlılara ait değerler üzerindeki böylesine önemli kararlar 15 üyeli mecliste çoğunluk kullanılarak değil, Niksar’ın paydaşlarıyla istişare edilerek, kamuoyu bilgilendirilerek, varsa gelen itiralar değerlendirilmeye alınarak ve açıkça duyurularak alınmalıdır. Mecliste oylamaya katılmayan 2 AKP, 2 MHP ve 1 İYİ parti meclis üyeleri de kararda adımız olmasın diye gelmeyerek düşüncelerini açık etmekten imtina etmişlerdir. Hâlbuki seçilmek için neler yapmışlardı sen ben oluyum diye.

Aslında partimiz üyesi de dahil, Niksar’ımızın kentsel yaşamına etki edecek böylesi kararlara “kabul” veya ” red ” oyu veren tüm meclis üyeleri, bu tür kararların kent paydaşlarına danışılarak verilmesi yönünde bir “bilinç” geliştirmelidirler. Söz konusu satışın Belediye Meclisinde oylamasında kabul oyu veren Meclis üyemiz Ali Çolak söz konusu satışla ilgili gelişmenin partimizin kimliğine zarar verdiğini beyan ederek kendi isteği ile Meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Partimizin meclis üyesinin hatalı davrandığı ve bu satışın görüşüleceği meclis gündemini partimizin yetkili organlarına bildirmediği, yapılan meclis toplantısında karara “evet” dediğine dair söylem geliştirenler, imada bulunanlar ve yaptıkları açıklamalarla bu satışa ilgili sürecin günahını yalnızca partimize yüklemeye çalışanlar neden 80 gün gibi bir zaman hiç sesleri çıkmamışta 09.08.2022 tarihinde satış yapıldıktan sonraya beklediklerini, daha önce niye kamuoyu oluşturulması yönünde bir girişimde bulunmadıklarını da izah etmekle yükümlüdürler. Başkan Sayın Özdilek Özcan ve Belediye Meclis Üyeleri Niksar’ın kentsel geleceğine yön verecek ve geri dönüşümü imkânsız olan uygulamalar için karar almadan önce, kent paydaşlarının, yani Niksarlıların her aşamada görüş ve katkılarını almaları ve gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili olarakta onlara geri beslemede bulunması ve de böylelikle faaliyetlerin kurumsallaşmasını sağlamaları gerekmektedir. Niksar Belediyesi yönetiminin yapacağı bu tür istişareler Niksarlılara önemsendikleri hissini verecek ve belediyenin yapacakları çalışmalara yerel sahiplenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Niksar’ımızın Meydanlara, yemyeşil parklara, nefes alacak yerlere o kadar ihtiyacı vaki… Bu tarz yerler işte o yerler satılmaması lazım yerler, arayıp da bulunamayacak yerler. Buraları betonlaştırmayalım. Belediye Başkanı Sayın Özdilek Özcan’ın bu gibi istişarelere ve kamuoyu oluşmasına daha dikkat edeceğini umuyorum. Saygılarımla” sözlerine yer verdi.