Atatürk’ün “Ey Türk Gençliği” diyerek, gençlere seslenişini, bizlerde CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sunmak istiyoruz.

CHP genel başkanı olan bir insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her sözünü, her hitabını kendisine “EMİR” olarak kabul etmesi gerekir.

Yanlış falan yazmadık, CHP yi Gazi Mustafa kemal Atatürk kurdu ise, onun kurduğu partinin lideri her kim olursa olsun onun sözlerini her zaman emir olarak kabul etmek zorundadır, yok kabul etmez ise; “ben kendi bildiğim okurum” derse o zaman “CHP Atatürk’ün kurduğu parti” diyerek insanlardan oy isteyemez.

Atatürk’ün “Ey Türk Gençliği” diyerek başladığı sözler içinde daha çok iktidarda olan yetkililere söylenmiş sözler gibi olsa da, aslında “iktidar sahibi” demek ülkeyi yöneten Hükümetler için söylenmiş olmuyor.

Devleti yöneten “Hükümet” ile güçlü makamlarda oturanlar “iktidar sahipleridir”.

Sanırım Hükümet yönetimi ile, İktidar sahibi olanlar kısmen de olsa ayrışması söz konusudur.

Devleti yöneten Hükümetler her ne kadar iktidar sahibi olarak gözükseler de, siyasi parti liderleri de İKTİDAR sahipleridir.

Şimdi bizler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabetini yazınca birleri, iktidar belli AK Parti” deseler de, işin gerçek tarafı iktidar sahibi olanlar, güçlü makamlarda olanlar, siyasi partiler, çeşitli STK lar bile kendi içinde “İKTİDAR” sahipleridir, bu düşünceden hareketle, Gençliğe Hitabeti bizler CHP genel başkanına sunarak önemli bir görevi ifa etmiş oluyoruz.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!.

                                                       Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

 

Şu parafları yeniden yazarak hatırlatıyoruz; “Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.” Diyor, yani şahsi menfaatleri uğruna ülkeyi felakete sürükleyecek siyasi iktidar sahipleri de bu sözlerden derslerini almak zorundadır.

Ve aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk her şartta ve koşulda “MANDA” yönetimlerimi reddetmiştir.

Bugün başta CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıdaroğlu adeta ABD nin ve AB ülkelerinin MANDA yönetimlerine tabi olacak şekilde, ülkemizi sürekli yurt dışındaki ülke liderlerine şikayet etmekteler, aynı zamanda ülkemizi 40 yıldır kan gölüne çeviren PKK terör örgütünün siyasi uzantısı parti ile işbirliği yaparak meşru hükümeti çeşitli oyunlarla devirmeye çalışmaktadırlar!.

CHP Atatürk’ün kurduğu parti olduğu halde neden iktidar olamıyor?, nedenlerden bir tanesi söylemleri ile eylemleri bir birini tutmadığı için, Atatürk’ün isminin arkasına saklanarak, Atatürk çizgisinden çıktıkları için.

CHP nin ellerindeki tek tutamakları “CHP yi Atatürk kurdu” sözlerini kullanarak gerçek anlamda  Atatürk sevdalılarının duygularını sömürmek ve onların Atatürk sevdalarından dolayı ancak %25 gibi oy alarak kendi siyasi emellerini gerçekleştirmektedirler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla ve asla “MANDA” yönetimlerini kabul etmemiş, emperyalist ülkelerle girdiği her savaşı kazanarak “emperyalist ülkeleri, “MANDA” yönetimlerini reddetmiştir.

Ama bugün ki CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları AK Parti Hükümetini yıkmak için her türlü şer odaklarla iş birliği yaparak, Atatürk’ün mirasına ihanet etmektedirler!…

Atatürkçülük adına, Atatürk efsanesine kötülük yapan bir başka grup olsa inanın onlara savaş açardık, lakin Atatürk’ün mirası CHP liler kurcu liderlerine kötülük yaparken, çok fazla söz söylemek olmuyor!…

Yazık oluyor bugüne kadar yapılan mücadeleye.

Çanakkale destanına, Kurtuluş Savaşına, Yunanlıların Akdenize dökülme efsanelerine yazık oluyor!….

Yunanlılar, Denize döküldükleri Akdeniz’i bize zehir etmek için savaşmayı göze alırken, CHP genel başkanı Yunanlıların ve Rumların yaptığı hainlikleri görmeyip Yunanlı katillere, Yunanlı siyasetçilere söz söylemekten kaçarken. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin menfaatlerini, Mavi Vatanı, Misakı Milli sınırlarımızdaki menfaatlerimizi koruyan Hükümete en ağır ifadeler kullanmaktan çekinmiyorlar!…

Gerçek anlamda, sözleri ile birlikte eylemleri bir olan samimi CHP liler ve Atatürkçüler artık CHP genel başkanı ve kurmaylarının ülkemizi felakete sürükleyecek hareketlerine DUR!. demelerini bekliyoruz!….

Günün Sözü; TÜRK MİLLETİ, ASLA “MANDA” YÖNETİMLERİNİ KABUL ETMEYECEKTİR.