1. AY GELDİ BELDE BELEDİYELERİ SIKINTILI SÜRECE GİRDİ!.

Kasabalar da belde belediyeleri önemli hizmetler yapmaktadır.

Zamanında yapılan hataların telafisi o kadar zor ki.

5-10 kilometre mesafede kurulan belde belediyeleri nüfus sayılarını düşürmemek için çırpınıp duruyor.

Hükümet Yerel Yönetimler konusunda önemli çalışmalar yapması gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde Nüfus planlaması veya dengeleri o kadar bozuk ki, bu bozukluklar yerel yönetimlerin sıkıntıya düşmesine neden oluyor!.

Belde belediyeleri her yılın 12. Ayı geldiğinde bir telaşa kapılıyor ve ciddi sıkıntılara düşüyor.

Yıllar önce siyasi tercihler nedeniyle köyler kasaba oldu ve belediyeler kuruldu.

Belediyelerin kurulup halka hizmet yapması doğrudur.

Bugün yönetim şeklinde, Büyük şehirlerde belde belediyeleri bulunmamaktadır, beldeler Büyük şehirlerin mahallesi olarak hizmet alıyor, Büyük şehir olmayan illerde belde belediyeleri hizmete devam ediyor.

Büyük şehirler dışında kalan illerin bölgesindeki belde belediyeleri 2000 in altına düşmediler ise belediye olarak yoluna devam ediyor, aksi taktirde 2000 sayısının altına sürekli düştüğünde belediyelik ortadan kalkıyor ve köy olarak yoluna devam ediyor.

Eskiden kasaba olabilmek için nüfusun en az 2000 olması gerekirdi, şimdi bu rakam en az 5000 sayıyı bulur ise kasaba olma hakkını elde ediyor.

Niksar’da geçen seçimler öncesinde 3 kasaba köye dönüştü. Kuyucak, Günebakan (Alahdiyan) ve Özalan kasabaları köy olarak yoluna devam eden bölgeler.

Kapanan Günebakan kasabası ve Kuyucak kasabalarının kapanmasını normal karşılayanlardanım ama Özalan kasabası kapanmaması gerekirdi, kapanma nedeni nüfusunun 2000 sayısının altına düşmesinden kaynaklanmıştır.

Özalan Kasabası ilçemizin en son Karadeniz sınırında olan bir yerleşim alanıdır bu beldenin kapanmaması gerekirdi çünkü bugün belediyenin yaptığı hizmetleri artık Özel İdare müdürlüğü yapmaktadır.

Uzak bölgelerdeki hizmetlerin yapılması belediyeler ile mümkündür.

Yerel Yönetimler dendiğinde aklımıza gelen ilk düşünce şudur; “Yerel Yönetim, yerinde yönetim şeklidir”.

AK Parti Hükümeti yerel Yönetimler konusunda zamanla bazı çalışmalar yapmıştır amma belde belediyeleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını görmedik.

Hükümet artı eskisi gibi 2000 bin nüfusu bulan kasabaları  değil en az 5 bin sayıyı bulan köyler kasaba oluyor, bu rakam doğru bir rakamdır, bunun farklı kıstasları da olabilir.

Ülkemize çok sayıdaki köyü kasaba yapılması sanırım daha çok ANAP döneminde yapıldı, pek çok küçük kasabada ilçe yapıldı.

Ülkemizde terörden kaynaklı bazı küçük ilçelerde İl yapıldı sanırım bu çalışmalar Yerel Yönetimlerin  içinde yapılması gerekli çalışmalardı.

Yerel Yönetimler konusuna fazla girmeyeceğiz, bizim üzerinde duracağımız husus, mevcut belde belediyelerin içinde bulunduğu en ciddi sıkıntılardır.

Hükümet Yerel Yönetimler konusunda beldeler için özel bir çalışma yapması günün şartları içinde en güzel çalışma olacağını düşünüyorum.

Belde Belediyeleri ve küçük ilçelerin belediyeleri her yılın 12. Ayında sıkıntılı sürece başlıyor, ekonomik sıkıntı yaşayan belediyeler her 12. Ay geldiğinde  sıkıntılı ekonomik durumlarına yeni sıkıntılar eklemek mecburiyetinde kalıyor.

Hükümet artık her yılın 12. Ayında belde belediyelerini sıkıntıdan kurtarmalıdır. Bunun çözümü farklıda olabilir ama bize göre en sağlıklı çözüm şudur.

Mevcut belediyelerin kaç personel çalıştırdığı bellidir, bundan sonrada kaç kişi çalıştıracakları da kontrol altında tutulabilir  ve belediyelere şunu diyebilir; senin personel çalıştırman şu kıstaslara göre 10 kişidir, personel, genel giderler ve hizmetlerin yapılabilmesi için size aylık 500 bin TL ödenek göndereceğim, ayrıca yapacağınız her projeye de karşılığında ekonomik desteği vereceğiz, ayrıca  Yaz aylarında bazı beldelerin nüfus sayıları çoğaldığı için bu belediyelere de  sezonluk hizmet alımından yeni takviye personel alımı için şu kadar sayıyı geçmemek üzere ek katkı sağlayacağız, bundan sonra her 12. Ay geldiğinde Nüfus oranlarından dolayı yeni sayılar yazılmayacaktır” derse, belediyelerin sırtından büyük bir yükün kalkmasına vesile olacaktır.

Kasaba belediyelerinden kaç tanesi normal şekilde aylarını ekonomik sıkıntı yaşamadan geçirmektedir?.

Nüfus genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı her yılın 12. Ayında belde belediyelerini söz konusu tarihlerde yeni Nüfus yazılmaması için bazı Nüfus idarelerinde yeni yazılımların olmasını engellemek için sistem kapattığını duyuyorduk, böyle sistem kapatmakla çözüm bulunmayacağını ifade etmek isteriz.

Kasaba belediyelerinin “ÇIKMAZ SOKAKTAN” kurtulmaları için hiç değilse bu sene ciddi tedbirler almalı, belediyelere en kısa zamanda “yeni nüfus yazmakla uğraşmayın, mevcut nüfuslarınızla sizlere yeni kaynaklar aktaracağız” diyerek belediyelerin ciddi ekonomik kayıplarını bu arada önlemeleri mümkündür!.

Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminden anladığımız noktalardan bir tanesi de buna benzer tedbirlerin sayın Cumhurbaşkanımız tarafından alınmasıdır.

Bizler Anadolu’nun bir köşesinde yaşayan insanlar olalar bu düşüncelerimizi  paylaşırken için merkezinde olan yetkililer bizim teklifimizden daha mükemmel düşüncelerin hayata geçmesini sağlayabilirler, önemli olan var olan hastalığın kısa zamanda tedavi edilecek olmasıdır.

Bizler var olan rahatsızlığını ortaya koyduk. Tedavi edecek olan işin ehli yetkililerdir.

Doktorların özelliği bellidir.

Hasta Doktordan tedavi için randevu ister, randevu alınır ve hasta muayene masasına yatırılır.

Bizler hastalığın masaya yatırılması sürecini gerçekleştirdik. Artık işin ehli olan yetkililer hastalığın tedavisi için acilen ameliyatın gerçekleşmesi sağlamalılar.

Günün Sözü; Allah’ım Sen bizi hayırlı insanlarla karşılaştır.