10 Muharrem (Aşûre) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür:

1-) Hazret-i Âdemʼin (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün “tevbe-istiğfar” günüdür.

2-) Hazret-i Nûhʼun (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûhʼun (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki “sabır ve sebât”ını tefekkür günüdür.

3-) Hazret-i İbrahimʼin (a.s.) Nemrut’un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk’ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakkʼa dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

4-) Hazret-i Mûsâʼnın(a.s.) Firavun’un zulmünden kurtulduğu gündür.

5-) Hazret-i Yûsuf’un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.

6-) Hazret-i Eyüpʼün (a.s.) hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, ilâhî imtihan tecellîleri karşısındaki “sabır, rızâ ve şükür” hâlimizi gözden geçirme günüdür.

7-) Ayrıca bugün, İslâm tarihinin gördüğü en acı felâketlerden biri olan, Peygamber Efendimizʼin aziz torunu Hazret-i Hüseyinʼin (r.a.) hunharca katledildiği, İslâmʼın bağrına fitne hançerinin vurulduğu bir gündür.

O menfur cinayete, hangi mezhepten olursa olsun her müslümanın yüreği feryat hâlindedir. Bu hususta ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliğini zedeleyecek tarzda kuru çekişmelere girmek, en başta o azîz şehidlerin mübârek ruhlarını incitecek hareketlerdir. Şunu da unutmamak gerekir ki o tarihte müslümanlar arasında Şialık ve Sünnîlik gibi bir ayrılık yoktu. Dolayısıyla bugün; “Mü’minler ancak kardeştirler!..” (el-Hucurât, 10) hükmü etrafında, bir ve beraber olma günüdür.

Aşure Günü Olayları;

– Yerlerin ve göklerin yaratılması.

– Hazreti Adem aleyhisselam’ın tevbesinin kabulü.

– Hazreti İdris aleyhisselam’ın yüce makama çıkışı.

– Hazreti Nuh aleyhisselam ve inananlarının kurtulması.

– Hazreti İbrahim aleyhisselam’ın doğumu, dost oluşu, ateşten kurtuluşu.

– Hazreti Musa aleyhisselam’ın denizden geçmesi, firavunun boğulması.

– Hazreti Davud aleyhisselam’ın tevbesinin kabulü.

– Hazreti Süleyman aleyhisselam’a saltanat verimesi.

– Hazreti Eyüb aleyhisselam’ın hastalıktan şifa bulması.

– Hazreti Yusuf aleyhisselam’ın zindandan kurtuluşu.

– Hazreti Yakub aleyhisselam’a gözlerinin iade edilmesi.

– Hazreti Yunus aleyhisselam’ın balığın karnından çıkışı.

– Hazreti İsa aleyhisselam’ın gökyüzüne yükseltilmesi.

– Hazreti Hüseyin radıyallahu anh’ın şehid edilmesi.

– Kıyametin kopması da aşure günü olacaktır.

Aşure Gecemiz, Gündüzümüz Mübarek Olsun

Allah’ım yılına kedersiz eriştirsin…

YEŞİL NİKSAR

&

YÖRENİN SESİ CANİK GAZETELERİ